• Sākums >
  • Sabiedriskās pētniecības attīstīšana uz dabas novērojumu platformas Dabasdati.lv bāzes

Sabiedriskās pētniecības attīstīšana uz dabas novērojumu platformas Dabasdati.lv bāzes

Reģ Nr. 1-08/272/2016

Projekta mērķis

Ar dabas novērojumu platformas Dabasdati.lv palīdzību veicināt sabiedrības iesaisti Latvijas dabas vērtību apzināšanā (Citizen Science); sniegt informāciju un izglītot par dabas daudzveidību un tās aizsardzību.

Projekta uzdevumi

1. Veicināt sabiedrības iesaistīšanos dabas novērojumu ziņošanā (Citizen Science) un līdzdalībā sabiedriskajā vides monitoringā. 2. Sekmēt Latvijas dabas vērtību apzināšanu – portālā Dabasdati.lv un sociālajos tīklos (Twitter, Facebook) regulāri publicēt aktuālo informāciju par norisēm dabā un dabas aizsardzībā. 3. Ar putnu tiešraides kameru palīdzību pie aizsargājamu putnu ligzdām skaidrot dabā norisošos procesus, bioloģiskās daudzveidības nozīmi, putnu uzvedību, vajadzības veiksmīgai ligzdošanai, kā arī uzlabot ierakstu arhīva funkcionalitāti. 4. Reizi ceturksnī apkopot un sagatavot pārskatu ar statistiku par portālā Dabasdati.lv ziņotajiem novērojumiem, lietotājiem un apmeklētību. 5. Reizi ceturksnī datus par aizsargājamām sugām iesniegt Dabas aizsardzības pārvaldei (DAP) integrēšanai valsts dabas datu pārvaldības sistēmā “Ozols”. Pirms tam saskaņojot iesniedzamo datu formātu. 6. Nodrošināt portāla nepārtrauktu un korektu darbību, sniedzot atbilstošu tehnisko atbalstu. 7. Pilnveidot portāla funkcionalitāti, lai veicinātu esošo un jauno lietotāju vēl aktīvāku līdzdalību novērojumu ziņošanā: a) izveidot jaunu publisku sadaļu “Statistika”, kurā būs iespējams apskatīt sugu sarakstus visiem gadiem kopā un atsevišķi pa gadiem, kā arī iespēja izvēlēties interesējošo sugu grupu: - top 50 lietotāji pēc ziņojumu skaita (sākot no 10 ziņojumiem); - top 50 lietotāji pēc ziņoto sugu skaita; - top 50 lietotāji pēc pievienoto fotogrāfiju skaita; - ziņojumu skaits pa novadiem (saraksts ar Latvijas novadiem); - top 15 lietotāji ar lielāko ziņojumu skaitu konkrētā mēnesī / gadā u.c. b) pilnveidot sadaļu “Par mani”: - iespēja savā profilā apskatīt/veidot novēroto sugu sarakstus (pa gadiem, pa sugu grupām). Piem.: cik daudz (skaits, %) putnu sugas no Latvijā sastopamajām jau novērotas; - paziņojumu sistēma lietotājam – par noteiktu/labotu sugu; par komentāru zem novērojuma.

Projekta rezultāti

1. Portālā Dabasdati.lv sadarbībā ar sugu ekspertiem un dabas biedrībām publicētas 10-15 ziņas mēnesī, aktīvi komunicēts sociālajos kontos Twitter un Facebook, kā rezultātā sabiedrībā pieaugusi interese un zināšanas par Latvijas dabas vērtībām un izpratne par dabas aizsardzību, t.sk., vēlme iesaistīties. 2. Nodrošināta tiešraide no četrām aizsargājamu putnu ligzdām. Ligzdošanas sezonā izveidoti iknedēļas pārskati (video, foto u.c. formātā) par aktuālākajiem notikumiem ligzdās, kurās ietverta izglītojošā daļa – ornitologa skaidrojumi par ligzdās notiekošajiem procesiem. Visiem interesentiem un zinātniekiem pieejams pilnvērtīgs ierakstu arhīvs. 3. Esošajiem portāla lietotājiem u.c. interesentiem reizi ceturksnī apkopojuma veidā sniegta informācija par portāla attīstību. 4. Dati par aizsargājamām sugām iesniegti DAP valsts dabas datu pārvaldības sistēmā “Ozols”, kā rezultātā eksperti un dabas aizsardzības jomā strādājošie šo informāciju var izmantot efektīvākai dabas aizsardzībai. 5. Nodrošināta nepārtraukta portāla darbība, ātri novēršot radušās tehniskās problēmas. 6. Izveidota jauna sadaļa “Statistika”, kas īpaši vērsta uz lietotājiem un viņu motivēšanu ziņot vairāk novērojumu, kā arī pilnveidota sadaļa “Par mani” – sniedzot plašākas iespējas ikvienam lietotājam dažādos griezumos apskatīt savus datus un veidot sarakstus.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 15.12.2019
Īstenotājs Latvijas Dabas fonds
Rīga, Vīlandes iela 3 - 7, LV-1010
Projekta kopējās izmaksas 64 584.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 56 535.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 56 535.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.