• Sākums >
  • Laivu nolaišanas vietu uzlabošana Alūksnes ezerā

Laivu nolaišanas vietu uzlabošana Alūksnes ezerā

Reģ Nr. 1-08/119/2018

Projekta mērķis

Īstermiņa: Laivu nolaišanas iespēju Alūksnes ezerā uzlabošana, izbūvējot laivu nolaišanas platformu un laipu, labiekārtojot piegulošo teritoriju laivu nolaišanas vietā Ozolu ielā. Ilgtermiņa: 1. Vides pieejamības Alūksnes ezerā nodrošināšana, īstenojot infrastruktūras labiekārtošanas darbus. 2. Kvalitatīvas aktīvās atpūtas iespējas nodrošināšana, izveidojot apmeklētājiem drošu infrastruktūru. 3. Makšķerēšanas kā tūrisma un sporta veida veicināšana, uzlabojot makšķerēšanas vidi Alūksnes ezerā.

Projekta uzdevumi

1. Laipas izbūve. Rezultāts: izbūvēta laipa 37,50 m2 platībā uz skrūvpāļiem ar metāla konstrukcijas rāmi, 25 metri gara un 1,5 metri plata. Pie laipas tiks izveidota platforma, ieklājot dzelzsbetona plātnes 60 m2 platībā. 2. Piegulošās teritorijas labiekārtošana. Rezultāts: sakopta ezera piekraste laivu nolaišanas vietas teritorijā, (krasta joslas apauguma novākšana, izlīdzināšana, piegulošās teritorijas augsnes virskārtas planēšana un apzaļumošana).

Projekta rezultāti

Ar mērķi nodrošināt projekta ilgtspēju un uzturēt projektā sasniegtos rezultātus Alūksnes novada pašvaldības aģentūra “ALJA” apņemas nodrošināt nepieciešamos tehniskos un administratīvos resursus jaunizveidotās infrastruktūras kārtības uzturēšanai vismaz 5 turpmākos gadus, saskaņā ar Alūksnes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja A.DUKUĻA 20.07.2015. rīkojumu “Par kārtības apstiprināšanu” Nr. ANP/1-6/15/258 apstiprināto “Kārtība, kādā veicama jaunizveidoto/pārbūvēto infrastruktūras objektu un iegādātā aprīkojuma uzraudzība Alūksnes novada pašvaldībā”, kā arī pamatbudžetā paredzot līdzekļus laivu nolaišanas vietas apsaimniekošanai. Projekta īstenošanas rezultātā izbūvētās infrastruktūras izmantošanas mērķis pēc projekta paliks nemainīgs. Infrastruktūras izbūves darbos iekļauti materiāli, kas paredzēto infrastruktūru pasargās no pāragras nolietošanās. Laipas izbūvē tiks izmantota metāla konstrukcija ar dziļās impregnācijas koka klāju, pamatos izmantojot cinkotus metāla skrūvpāļus. Laipai blakus esošā laivu nolaišanas platforma tiks izveidota, ieklājot dzelzsbetona plātnes.

Vadlīnija Ūdeņu aizsardzība
Realizācijas laiks 30.04.2019
Īstenotājs Alūksnes novada pašvaldības aģentūra “ALJA”
Alūksne, Pilssalas iela 10, LV-4301
Projekta kopējās izmaksas 30 365.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 27 328.50 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.