• Sākums >
  • Makšķerēšanas vietu izveide Alūksnes ezera Tempļakalna parka teritorijā

Makšķerēšanas vietu izveide Alūksnes ezera Tempļakalna parka teritorijā

Reģ Nr. 1-08/112/2018

Projekta mērķis

Īstermiņa: Alūksnes ezera Tempļakalna parka teritorijā sakārtot Alūksnes ezera piekrasti, labiekārtojot makšķerēšanas un atpūtas vietas. Izvietot informācijas lapas par Alūksnes ezerā mītošo ihtiofaunu, to raksturojošām īpašībām un savstarpējām mijiedarbībām. Ilgtermiņa: Vides saglabāšana un aizsardzība, resursu efektīvas izmantošanas veicināšana nodrošinot ilgtspējīgu Alūksnes ezera piekrastes infrastruktūras attīstību ceļot iedzīvotāju vides kvalitāti un labklājību. Pozicionēt Alūksnes ezera piekrasti pilsētas teritorijā, kā teritoriju ar kvalitatīvu infrastruktūru, mūsdienīgu atpūtas un rekreācijas zonu pie ūdens.

Projekta uzdevumi

1. Makšķerēšanas vietu ierīkošana - 9 vietas. 2. Informācijas lapu uzstādīšana - 6 gab.

Projekta rezultāti

Par projekta ietvaros radītās infrastruktūras uzturēšanas izmaksām un radīto vērtību saglabāšanu tālāku izmantošanu būs atbildīga Alūksnes novada pašvaldības aģentūra “ALJA”, kuras pamatieņēmumus veido licencētās makšķerēšanas organizēšana, zušu rūpnieciskās zvejas procesa nodrošināšana un pašvaldības dotācija. Alūksnes novada pašvaldības aģentūra “ALJA” uzturēs projekta ietvaros radītās vērtības (t.sk. paredzot radīto materiālo vērtību apdrošināšanu) un nodrošinās tām nepieciešamo finansējumu ne mazāk kā 5 gadus pēc projekta noslēguma maksājuma veikšanas finansējuma saņēmējam. Izveidoto makšķerēšanas vietu popularizēšanu nodrošinās Alūksnes novada pašvaldības aģentūra “ALJA” un Tūrisma informācijas centrs, Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālisti – publicitātes pasākumu īstenošanu. Projektā radītie rezultāti un vērtības veicinās tālāku Alūksnes ezera krasta infrastruktūras attīstību, aizsardzību un sekmēs ezera vērtību un makšķerēšanas noteikumu izzināšanu. Šī projekta darbības papildinās iepriekš īstenotu projektu rezultātus, un sekmēs teritorijas mērķtiecīgu attīstību ilgtermiņā.

Vadlīnija Ūdeņu aizsardzība
Realizācijas laiks 31.10.2018
Īstenotājs Alūksnes novada pašvaldības aģentūra “ALJA”
Alūksne, Pilssalas iela 10, LV-4301
Projekta kopējās izmaksas 54 813.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 49 331.70 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 38 369.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.