• Sākums >
  • Jaunas infrastruktūras izveide un apsaimniekošanas pasākumu veikšana Saldus ezera piekrastes teritorijā, publisko ūdeņu pieejamības nodrošināšanai un labiekārtošanai

Jaunas infrastruktūras izveide un apsaimniekošanas pasākumu veikšana Saldus ezera piekrastes teritorijā, publisko ūdeņu pieejamības nodrošināšanai un labiekārtošanai

Reģ Nr. 1-08/46/2018

Projekta mērķis

Īstermiņa: Paplašināt Saldus ezera pludmales teritoriju, izveidojot drošu pludmali bērniem, nodrošinot publisko ūdeņu vides pieejamību. Ilgtermiņa: Pilnveidot un attīstīt atpūtas zonu un infrastruktūru Saldus ezera malā, veidojot to par vietējas un reģionālas nozīmes tūrisma objektu un aktīvās atpūtas vietu, saglabājot dabas bioloģisko daudzveidību, veicinot pašvaldības ekonomisko un reģionālo attīstību.

Projekta uzdevumi

Veikt būvniecības un labiekārtošanas darbus Paplašināt esošo aktīvās atpūtas pludmali- izveidot drošu pludmali bērniem Sakārtot ezera gultni un pieguļošo teritoriju peldvietā- izpļaut ūdensaugus, izvākt no virsūdens daļas Veikt dūņu un zemūdens augu apauguma izvākšanu ar zemes sūcējtehniku Veikt peldvietas teritorijas norobežojuma ierīkošanu ūdenī Uzstādīt soliņus Uzstādīt atkritumu urnas Uzstādīt ģērbtuvi Ierīkot labiekārtošanas elementus- rotaļu kompleksu Veikt būvuzraudzību un autoruzraudzību objektā Veikt publicitātes pasākumus Uzstādīt informatīvo stendu, pastāvīgo plāksni, norādes zīmes Ievietot informāciju mājas lapā www.saldus.lv Ievietot informāciju Saldus novada pašvaldības informatīvajā izdevumā ” Saldus novada vēstis”

Projekta rezultāti

Projektā sasniegto rezultātu uzturēšanu nodrošinās Saldus novada pašvaldība, kas atbilstoši likumam „Par pašvaldībām” ir atbildīga par likumā noteikto pašvaldības funkciju nodrošināšanu. Pašvaldības rīcībā ir pietiekami finanšu līdzekļi, lai uzturētu izbūvēto pludmali piecus un vairāk gadus. 2018. gada budžetā ir esošās peldvietas uzturēšanai pieejams finansējums un nākotnē, izbūvējot jauno infrastruktūru, pašvaldība apņemas ikdienas uzturēšanas un zāliena pļaušanas darbus nodrošināt arī šajā teritorijā. Pavasarī paredzēts rīkot sakopšanas talku, iesaistot skolniekus, un pieaugušos. Pašreiz Saldus novada pašvaldība noslēgusi līgumu ar SIA Saldus namu pārvalde par teritorijas uzturēšanu un kopšanu. Darba uzdevums ietver- sadzīves atkritumu (papīru, plastmasas, stikla un tml.) savākšanu, atkritumu tvertņu regulāru iztukšošanu, soliņu tīrīšanu, zāles pļaušanu, sagrābšanu un savākšanu, teritorijas sakārtošanu tūlīt pēc sporta un kultūras pasākumiem u.c. Ja projekts tiks atbalstīts, tad pēc tā īstenošanas tiks pārskatīts un papildināts teritorijas uzturēšanas un kopšanas līgums ar SIA Saldus namu pārvalde. Šī projekta uzdevums ir veikt aktivitātes, kas ļautu saglabāt Latvijas daudzveidīgo dabas un kultūras mantojumu, tipiskās un unikālās ainavas arī nākamajām paaudzēm.

Vadlīnija Ūdeņu aizsardzība
Realizācijas laiks 30.04.2019
Īstenotājs Saldus novada pašvaldība
Saldus, Striķu iela 3, LV-3801
Projekta kopējās izmaksas 55 556.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 50 000.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 38 889.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.