• Sākums >
  • Infrastruktūras izveide un atjaunošana publisko ūdeņu – Gaujas upes pieejamības nodrošināšanai Strenču pilsētā

Infrastruktūras izveide un atjaunošana publisko ūdeņu – Gaujas upes pieejamības nodrošināšanai Strenču pilsētā

Reģ Nr. 1-08/106/2018

Projekta mērķis

Īstermiņa: Nodrošināt vienādas piekļuves iespējas, drošu un jēgpilnu atpūtu Gaujai piegulošajā teritorijā Strenčos. Ilgtermiņa: Sekmēt pieejamas, drošas un humānas vides veidošanu publisko ūdeņu tuvumā, vienlaikus samazinot negatīvo “nospiedumu” jutīgās dabas teritorijās.

Projekta uzdevumi

Lai nodrošinātu vienmērīgu piekļuvi un drošu atpūtu pie Gaujas upes Strenčos, nepieciešams: 1) Pārbūvēt 1 gājēju tiltiņu pie Krasta ielas (8 x 1,5m) pār Gaujas pieteku – Strenčupīti, nodrošinot Strenču pilsētas rietumu daļas iedzīvotāju, dabas takas apmeklētāju un Strenču pirts apmeklētāju piekļuvi Gaujai – plānotā infrastruktūras teritorija Nr.1, 2) Pārbūvēt 1 gājēju tiltiņu pie Jāņa ielas (9 x 1,5m) pār Gaujas pieteku – Strenčupīti, nodrošinot Strenču pilsētas centra daļas iedzīvotāju ātru piekļuvi Gaujai – plānotā infrastruktūras teritorija un Nr.2, 3) Uzlabot 250 m takas posma segumu ar oļu un grants maisījumu, tajā skaitā atjaunojot 2 caurtekas d=300mm un iztīrīt grāvi minētajā posmā, tādējādi pasargājot piekļuves vietu no nekontrolētas pārplūšanas – plānotā infrastruktūras teritorija Nr.3, 4) Labiekārtot plānoto infrastruktūras teritoriju Nr. 4, kurā labiekārtot peldvietu – izbūvēt apmeklētāju stāvlaukumu (300 m2) ar iebūvējamu zāliena režģogu virsmas pamatnes stiprināšanai; Gar stāvlaukumu uzstādīt norobežojošu barjeru 20 m, apmeklētāju drošībai; Izgatavot un uzstādīt 1 nojumi ar 1 galdu, 2 soliem un 2 atkritumu urnām, apmeklētāju atpūtas nodrošināšanai; Izgatavot un uzstādīt 1 norāžu zīmi pie Trikātas ,meklētāju plūsmas novirzīšanai uz peldvietu; Uzlabot pievedceliņa segumu no Trikātas ielas līdz peldvietai - 150 m, 5) Izbūvēt 1 daudzpakāpju kāpnes (~10 m), kas ved no dzelzsbetona tilta uz Gaujai piegulošo teritoriju, lai nodrošinātu ērtu pārvietošanos augšup un lejup stāvā nogāzē, neietekmējot zemsedzi - plānotā infrastruktūras teritorija Nr.5.

Projekta rezultāti

Pēc projekta īstenošanas projekta ietvaros atjaunotie un izveidotie infrastruktūras elementi nonāks pašvaldības īpašumā. Ar mērķi nodrošināt projekta ilgtspēju un uzturēt projekta sasniegtos rezultātus Strenču novada dome apņemas nodrošināt nepieciešamos tehniskos un administratīvos resursus. Strenču novada domes Īpašumu apsaimniekošanas un tehniska nodrošinājuma nodaļas pienākumos ietilpst uzraudzīt pilsētas un novada teritorijas labiekārtošanu, dot darba uzdevumus un pieņemt veiktos darbus. Nodaļas darbinieki regulāri uzraudzīs labiekārtojuma un teritorijas stāvokli, to apsaimniekos un uzturēs kartībā, izmantojot pašvaldības rīcībā esošo inventāru un aprīkojumu tam plānotos pašvaldības budžeta līdzekļus. Pašvaldība nodrošinās projekta īstenošanas rezultāta radīto vērtību uzturēšanu vismaz 5 gadus pēc projekta noslēguma maksājuma saņemšanas, domes pamatbudžetā paredzot līdzekļus Gaujai piegulošās teritorijas apsaimniekošanai.

Vadlīnija Ūdeņu aizsardzība
Realizācijas laiks 15.11.2018
Īstenotājs Strenču novada dome
Strenči, Valkas iela 16, LV-4730
Projekta kopējās izmaksas 39 724.72 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 35 724.72 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 27 807.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.