Fonda padomes sēdes Nr. 13 - 10.11.2017 rezultāti

1. Projekti, kas iesniegti atbilstoši apakšprogrammas “Nozares vides projekti” projektu iesniegumu iesniegšanas un izskatīšanas kārtības nosacījumiem
Inčukalna sērskābā gudrona Dienvidu dīķa pārklājuma uzturēšana
1-08/324/2017 Valsts vides dienests
Piešķirt - 3 271.00 €
2. Izmaiņas “Nozares vides projekti” projektu īstenošanā
Inčukalna Dienvidu gudrona dīķa teritorijas fiziskā apsargāšana
1-08/293/2017 Valsts vides dienests
Piešķirt
Vēsturiski piesārņotas vietas „Olaines šķidro bīstamo atkritumu izgāztuve” monitoringa tīkla atjaunošana
1-08/294/2017 Valsts vides dienests
Piešķirt
Starptautiskos tiesību aktos noteikto vides prasību īstenošana
1-08/2/2017 Valsts vides dienests
Piešķirt
Efektīva iestādes darba pamats – kompetents darbinieks
1-08/3/2017 Valsts vides dienests
Piešķirt
Sadarbības veicināšana ķīmisko vielu pārvaldībā
1-08/7/2017 VARAM
Piešķirt
Ieteikumi pašvaldību saistošo noteikumu izstrādei decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu jomā un notekūdeņu krājtvertņu un lokālo attīrīšanas iekārtu būvniecībai un ekspluatācijai
Piešķirt
Kapacitātes stiprināšana aprites ekonomikas politikas veidošanai
1-08/95/2017 VARAM
Piešķirt
Latvijas pieaicināto ekspertu dalības nodrošināšana starptautiskos pasākumos
1-08/98/2017 VARAM
Piešķirt
Īpaši aizsargājamo pļavu biotopu atjaunošana Dabas aizsardzības pārvaldes apsaimniekošanā esošajā Slīteres Nacionālajā parkā
1-08/14/2017 Dabas aizsardzības pārvalde
Piešķirt
Dabas lieguma “Randu pļavas” teritorijas hidroloģiskā izpēte
1-08/61/2017 Dabas aizsardzības pārvalde
Piešķirt
Ķemeru nacionālā parka mitrāju biotopu atjaunošanas darbi
1-08/290/2017 Dabas aizsardzības pārvalde
Piešķirt - 975.00 €
Mineraloģijas ekspozīcijas izveide Latvijas Dabas muzejā
1-08/63/2017 Latvijas Dabas muzejs
Piešķirt - 10 000.00 €
3. Par finansējuma pārdali starp budžeta apakšprogrammām
Par finansējuma pārdali starp valsts budžeta apakšprogrammām un izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem, lai nodrošinātu projektu finansēšanu apakšprogrammas “Vides aizsardzības projekti” projektu vadlīnijā “Atbildīgs dzīvesveids”
Pieņemt zināšanai
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.