Fonda padomes sēdes Nr. 3 - 01.03.2017 rezultāti

1. Vispārīgie jautājumi
Fonda finansiālais stāvoklis 2017
Pieņemt zināšanai
2. Projektu konkursu izsludināšana
Nacionāla mēroga sabiedrības informēšana un izglītošanu par videi draudzīgu un atbildīgu dzīvesveidu
Paredzēt līdzekļus
3. Aktivitātē " Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (ĪADT) dabas aizsardzības plānu ieviešana” iesniegto projektu izskatīšana
Dabas aizsardzības pasākumu ieviešana DP “Pape”
1-08/49/2017 Pasaules Dabas fonds
Piešķirt - 33 656.00 €
Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas – dabas pieminekļa „Lēdurgas dendroloģiskie stādījumi” aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumu īstenošana dabas daudzveidības saglabāšanai un aizsardzībai
1-08/43/2017 Krimuldas novada dome
Piešķirt - 39 306.00 €
Dabas parka “Daugavas loki” Adamovas dabas takas daudzveidības saglabāšana un aizsardzība, īstenojot teritorijas apsaimniekošanas pasākumus
1-08/46/2017 Krāslavas novada dome
Noraidīt
Dabas lieguma “Lielupes palienes pļavas” zālāju botāniskās un ornitoloģiskās vērtības uzlabošana un to apsaimniekošanas iespēju pilnveidošana
1-08/44/2017 Latvijas Dabas fonds
Piešķirt - 35 894.00 €
Dabas aizsardzības plāna ieviešana Abavas senlejā
1-08/45/2017 Abavas ielejas attīstības centrs
Piešķirt - 37 000.00 €
Dažādu mitrāju biotopu atjaunošana dabas parkā „Engures ezers”
1-08/34/2017 Engures ezera dabas parka fonds
Piešķirt - 29 216.00 €
Dabas pieminekļa aizsargājamā dendroloģiskā stādījuma „Kokneses parks” teritorijas labiekārtošana
1-08/38/2017 Kokneses novada dome
Noraidīt
Pļavu biotopu apsaimniekošanas pasākumi Teiču un Krustkalnu dabas rezervātos
1-08/39/2017 Teiču dabas fonds
Piešķirt - 33 161.00 €
Atpūtas vietas izveide Vaiņodes ielas galā, Slapjā ielā 1A, Liepājā
1-08/36/2017 Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija
Piešķirt - 32 257.00 €
Putnu salas Engures ezerā
1-08/41/2017 Mednieku - makšķernieku biedrība "Nurme"
Noraidīt
Apgaismojuma izveide Zilajos kalnos, Ogrē no Zilokalnu prospekta lokveida krustojuma līdz bērnu aktīvās atpūtas laukumam un Gaismas prospektam, Ogrē
1-08/42/2017 Ogres novada pašvaldība
Noraidīt
4. Aktivitātē " Īpaši aizsargājamo sugu un biotopu aizsardzības plānu ieviešana” iesniegto projektu izskatīšana
Meža susura populācijas ģenētiskās daudzveidības izvērtējums populācijas dzīvotspējas kontekstā
1-08/47/2017 Daugavpils Universitātes Dabas izpētes un vides izglītības centrs
Piešķirt - 12 137.00 €
Metodikas izstrāde un pielitošana smilšu krupja populācijas uzlabošanai izmantojot ex situ metodi
1-08/40/2017 Latgales ekoloģiskā biedrība
Piešķirt - 8 971.00 €
5. Nacionālas nozīmes projekti
Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza dzīvnieku karantīnas bloka rekonstrukcija 2.kārta.
1-08/37/2017 Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs
Atlikt
Rīgas ZOO dalība starptautiskajās organizācijās 2017.gadā
1-08/48/2017 Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs
Piešķirt - 9 000.00 €
Vides aizsardzības klubam tehnisko līdzekļu iegādei topošajam Zaļās atmodas muzejam un izstādes Vides aizsardzības klubam 30 organizēšanai
1-08/50/2017 Vides aizsardzības klubs
Piešķirt - 6 000.00 €
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.