• Sākums >
  • Dabas lieguma “Lielupes palienes pļavas” zālāju botāniskās un ornitoloģiskās vērtības uzlabošana un to apsaimniekošanas iespēju pilnveidošana

Dabas lieguma “Lielupes palienes pļavas” zālāju botāniskās un ornitoloģiskās vērtības uzlabošana un to apsaimniekošanas iespēju pilnveidošana

Reģ Nr. 1-08/44/2017

Projekta mērķis

Īstenot dabas lieguma dabas aizsardzības plānā paredzētos pasākumus, lai: 1. mazinātu Lielupes palienes zālāju fragmentāciju un uzlabotu ligzdošanas apstākļus zālājos ligzdojošajiem putniem; 2. uzlabotu botānisko kvalitāti zālājos, kuri neatbilst ES nozīmes zālāju biotopu kvalitātes kritērijiem; 3. uzlabotu zālāju apsaimniekošanas iespējas; 4. nodrošinātu piemērotāko apsaimniekošanu – noganīšanu – lieguma II teritorijas zālājiem un no ganīšanas atkarīgajiem zālāju biotopiem; 5. veiktu apsaimniekošanas sekmju un aizsargājamo biotopu apsaimniekošanas vadlīnijās aprakstīto biotopu atjaunošanas metožu efektivitātes novērtēšanu.

Projekta uzdevumi

1. Strauji augošo koku un krūmu ciršana un izcirstā materiāla aizvākšana. 2. Izcirsto koku un krūmu sakņu frēzēšana un augsnes līdzināšana. 3. Niedru pļaušana un izpļautā materiāla aizvākšana. 4. ES nozīmes zālāju biotopu atjaunošana - to botāniskās kvalitātes uzlabošana. 5. Aploku un ganību vārtu uzstādīšana. 6. Caurteku atjaunošana, zālāju apsaimniekošanas iespēju nodrošināšanai. 7. Pārmitro zālāju hidroloģiskā izpēte un to hidroloģisko apstākļu atjaunošanas izvērtēšana, zālāju apsaimniekošanas iespēju nodrošināšanai nākotnē. 8. Apsaimniekošanas pasākumu monitoringa plāna izstrāde, monitoringa datu ievākšana un analīze. 9. Informācijas stendu uzstādīšana, apsaimniekošanas pasākumu veikšanas vietās. 10. Sabiedrības informēšana par lieguma dabas vērtībām, to aizsardzības un apsaimniekošanas vajadzībām un veiktajiem apsaimniekošanas pasākumiem

Vadlīnija Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība
Realizācijas laiks 31.08.2018
Īstenotājs Latvijas Dabas fonds
Rīga, Vīlandes iela 3 - 7, LV-1010
Projekta kopējās izmaksas 42 253.16 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 35 893.91 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 35 894.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.