• Sākums >
  • Dažādu mitrāju biotopu atjaunošana dabas parkā „Engures ezers”

Dažādu mitrāju biotopu atjaunošana dabas parkā „Engures ezers”

Reģ Nr. 1-08/34/2017

Projekta mērķis

1. Pabeigt atjaunot ūdensputniem piemērotu ligzdošanas un barošanās biotopu Engures ezera Lielrovas mākslīgo salu arhipelāgā, kas kādreiz bija viena no galvenajām ūdensputnu ligzdošanas vietām ezera centrālajā daļā. 2. Ierobežot niedrāja izplatību un sekmēt bioloģiski vērtīgo piejūras zālāju teritorijas paplašināšanos Mērsraga piejūras pļavās. 3. Izmantot projekta laikā atjaunotās platības kā demonstrācijas vietu mitrāju apsaimniekošanā citu ĪADT apsaimniekotājiem, lai būtu iespējams veikt pieredzes apmaiņu un ilgtermiņā analizēt sasniegtos rezultātus.

Projekta uzdevumi

1. Apauguma novākšana no saliņām (koku un krūmu nozāģēšana un sadedzināšana) 5 ha platībā Lielrovas salas A daļā. 2. Starpsalu kanālu tīrīšana 1300 m kopgarumā. 3. Biotopu eksperta atzinuma saņemšana par vietām Mērsraga piejūras pļavās, kurās prioritāri nepieciešams veikt niedrāja ekspansijas ierobežošanu līdz 15.07.2017. 4. Niedru pļaušana Mērsraga piejūras pļavās 13 ha platībā divas reizes veģetācijas sezonā sākot ar 15.07.2017. 5. Veicināt iesaistīto institūciju darbinieku kapacitātes paaugstināšanu ūdensputniem piemēroto biotopu atjaunošanas jomā organizējot semināru par mitrāju apsaimniekošanas aktuālajām problēmām un efektīvākajiem tehniskajiem risinājumiem.

Vadlīnija Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība
Realizācijas laiks 30.12.2017
Īstenotājs Engures ezera dabas parka fonds
Tukuma raj., Engures pag., Bērzciems, LV-3112
Projekta kopējās izmaksas 34 376.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 29 215.50 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 29 216.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.