Putnu salas Engures ezerā

Reģ Nr. 1-08/41/2017

Projekta mērķis

Dabas parka “Engures ezers” dabas aizsardzības plānā iekļautā apsaimniekošanas pasākumu kompleksa – Putnu salas ieviešana fragmentējot niedrāju un atjaunojot ūdensputniem piemērotus biotopus.

Projekta uzdevumi

1.;Padziļinātu ūdensteču un slīkšņu saliņu veidošana Engures ezerā 2.;Ezera aizaugušās teritorijas samazināšana. 4.; Niedrāju fragmentēšana un ūdensputniem piemērotu biotopu atjaunošana 5.; Sabiedrības informēšana par dabas aizsardzības un apsaimniekošanas interešu līdzsvarošanu.

Vadlīnija Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība
Realizācijas laiks 31.08.2018
Īstenotājs Mednieku - makšķernieku biedrība "Nurme"
Mērsrags, Ozolu iela 8, LV-3284
Projekta kopējās izmaksas 71 250.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 59 500.00 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.