• Sākums >
  • Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas – dabas pieminekļa „Lēdurgas dendroloģiskie stādījumi” aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumu īstenošana dabas daudzveidības saglabāšanai un aizsardzībai

Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas – dabas pieminekļa „Lēdurgas dendroloģiskie stādījumi” aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumu īstenošana dabas daudzveidības saglabāšanai un aizsardzībai

Reģ Nr. 1-08/43/2017

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir uzsākt dabas pieminekļa dabas aizsardzības plānā paredzēto pasākumu īstenošanu veicot pasākumus īpaši aizsargājamās dabas teritorijas – dabas pieminekļa „Lēdurgas dendroloģiskie stādījumi” dabas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai, aizsardzībai un dažādošanai. Dabas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un aizsardzībai atbilstošas infrastruktūras izveide, tādējādi uzlabojot vides izglītības un informatīvo pasākumu pieejamību.

Projekta uzdevumi

Dabas pieminekļa „Lēdurgas dendroloģiskie stādījumi” 2015. gadā izstrādātā teritorijas rekonstrukcijas un labiekārtojuma tehniskais (būv) projekta 1. kārtas realizācija: 1. koku sakopšana saglabājot un palielinot teritorijas bioloģiskās daudzveidības un ainaviskās vērtības (darbu daudzumus un kontroltāmi skatīt projekta iesnieguma pielikumā – tehniskais projekts 4.10. darbu daudzumu saraksts „sagatavošanas darbi, rotaļu un labiekārtojuma elementi” /1. kārta/, skatīt „A prioritātes koku kopšana” un pielikumu 2017_01_27 Krimulda Tame koki 1. karta); 2. sakārtot, labiekārtot un atjaunot ceļu/gājēju celiņu infrastruktūru (darbu daudzumus un kontroltāmi skatīt projekta iesnieguma pielikumā – tehniskais projekts 4.2. darbu daudzumu saraksts „TS” arhitektūras daļas teritorijas sadaļa (ceļu daļa) /1. kārta/); 3. sakārtot un izveidot elektroapgādes un ārējo tīklu infrastruktūru (darbu daudzumus un kontroltāmi skatīt projekta iesnieguma pielikumā – tehniskais projekts 4.6. darbu daudzumu saraksts „ELT” elektroapgāde, ārējie tīkli /1. kārta/); 4. dendroloģisko stādījumu attīstība – jaunu citzemju stādījumu ierīkošana teritorijas reprezentācijas zonā – horoskopu koku apļa ierīkošana (darbu daudzumus un kontroltāmi skatīt projekta iesnieguma pielikumā – tehniskais projekts iepriekšminētajās tāmēs un 4.8. darbu daudzumu saraksts „Apstādījumi” /1. kārta/ un 4.10. darbu daudzumu saraksts „sagatavošanas darbi, rotaļu un labiekārtojuma elementi” /1. kārta/); 5. Informācijas apkopošanas pabeigšana par dabas pieminekļa teritorijā esošajām vērtībām, publicēšanas Lēdurgas Dendroparka mājaslapā un informatīvo stendu/plāksnīšu, teritorijas robežzīmju uzstādīšana (darbu daudzumus un kontroltāmi skatīt projekta iesnieguma pielikumā – tehniskais projekts 4.10. darbu daudzumu saraksts „sagatavošanas darbi, rotaļu un labiekārtojuma elementi” /1. kārta/); 6. Sabiedrības informēšana par projektā sasniegtajiem rezultātiem un dabas pieminekļa vērtībām (aprakstu skatīt projekta iesnieguma 10. sadaļā); Lai nodrošinātu normatīvajiem aktiem atbilstošu augstākminēto uzdevumu īstenošanu plānots: 7. autoruzraudzība; 8. ekspertu darbs dabas pieminekļa teritorijā. Augstākminētie uzdevumi ir saskaņā ar dabas pieminekļa dabas aizsardzības plānu.

Vadlīnija Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība
Realizācijas laiks 29.06.2018
Īstenotājs Krimuldas novada dome
Parka iela 1, Ragana, Krimuldas novads, LV-2144
Projekta kopējās izmaksas 95 156.06 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 68 306.49 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 39 306.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.