• Sākums >
  • Metodikas izstrāde un pielitošana smilšu krupja populācijas uzlabošanai izmantojot ex situ metodi

Metodikas izstrāde un pielitošana smilšu krupja populācijas uzlabošanai izmantojot ex situ metodi

Reģ Nr. 1-08/40/2017

Projekta mērķis

Izstrādāt un aprobēt smilšu krupja (Epidalea (=Bufo) calamita) pavairošanas metodikas protokolu, izejot attīstības ciklu līdz savairoto īpatņu izlaišanai dabā; uzlabot vienu populāciju ar ex situ audzētiem īpatņiem.

Projekta uzdevumi

1.Sagatavot Reto rāpuļu un abinieku vairošanās centru smilšu krupja vairošanai, aprīkojot to audzēšanas boksus. 2. Sagatavot vadlīnijas nepieciešamajiem turēšanas aptākļiem, veicot pētījumu dabā un izmantojot informāciju par sugas bioloģiju un citu abinieku sugu vairošanu; norādīt smilšu krupja populācijas un īpatņu daudzumu, ko var izmantot ex situ pasākumiem, nenodarot ļaunumu to izcelsmes populācijām. 3. Iegūt smilšu krupja ikrus no dabā iegūtiem īpatņiem, vai ievākt ikrus dabā. Ja ikri iegūti no dabā iegūtiem pieaugušiem īpatņiem, tie pēc nārsta tiek izlaisti atpakaļ to noķeršanas vietā (īpatņu/ikru iegūšanas vieta un apjoms tiek saskaņoti ar Dabas aizsardzības pārvaldi). 4. Saskaņā ar darba uzdevumā Nr.2 izstrādātajām vadlīnijām, veikt metodikas aprobāciju - no ikriem iegūto smilšu krupja kurkuļu izaudzēšanu līdz metamorfozei, iegūstot vismaz 1000 šīgadeņus (jeb jaunos īpatņus uzreiz pēc metamorfozes). Izlaist smilšu krupja šīgadeņus to izcelsmes populācijā vai, pēc saskaņošanas ar Dabas aizsardzības pārvaldi, kādā citā vietā, kur nepieciešama populācijas uzlabošana (piemēram DL „Karateri”). 5.Sagatavot smilšu krupja pavairošanas metodikas protokolu un publicēt to Latgales ekoloģiskās biedrības un Latgales Zoodārza interneta vietnēs.

Vadlīnija Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība
Realizācijas laiks 31.08.2018
Īstenotājs Latgales ekoloģiskā biedrība
Daugavpils raj, "Ainavas", Kalkūnes pag., LV-5449
Projekta kopējās izmaksas 8 971.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 8 971.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 8 971.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.