Fonda padomes sēdes Nr. 9 - 24.08.2016 rezultāti

1. Vispārīgie jautājumi
Fonda finansiālais stāvoklis 2016
Pieņemt zināšanai
Par papildus līdzekļu piešķiršanu apakšprogrammas “Vides aizsardzības projekti” projektu vadlīnijā “Multisektoriālie projekti” aktivitātē “Latvijas vides un dabas vērtību cildināšana godinot Latvijas valsts pastāvēšanas simtgadi”
Paredzēt līdzekļus
2. Konkursā iesniegtie projektu iesniegumi aktivitātē „Latvijas vides un dabas vērtību cildināšana godinot Latvijas valsts pastāvēšanas simtgadi””
Latvijas dabas un ainavas vērtība – spāre: no pētījumu pirmsākumiem līdz dāvanai Latvijas simtgadē
1-08/210/2016 Zaļā upe
Piešķirt - 30 725.00 €
Dabas daudzveidība Latvijas ainavās. Ainavas runā!
1-08/233/2016 Latvijas Dabas fonds
Piešķirt - 75 374.00 €
Neiepazītā Ziemeļlatvija
1-08/199/2016 Naukšēnu novada pašvaldība
Piešķirt - 41 503.00 €
100 vietas Vidzemē – iepazīsti dabas un kultūras daudzveidību no jauna
1-08/244/2016 Vidzemes Augstskola
Noraidīt
Latvijas simtgadei veltīta inovatīva integrēta izglītojoša programma “Latvijas dabas simboli”
1-08/205/2016 Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija
Noraidīt
Augšdaugava - Latvijas atmodas šūpulis un dabas mantojums nākošajām paaudzēm
1-08/257/2016 Daugavpils Universitātes Dabas izpētes un vides izglītības centrs
Noraidīt
Monogrāfijas “Latvijas, zeme, daba, tauta, valsts” sagatavošana un izdošana
1-08/214/2016 Latvijas Universitāte
Piešķirt - 65 774.00 €
LAIPAS – Ogres upes un tās krastos augošo aizsargājamo biotopu un peldu kūrorta cildināšana, godinot Latvijas valsts pastāvēšanas simtgadi
1-08/196/2016 Ogres novada pašvaldība
Piešķirt - 42 645.00 €
Latvijas izcelsmes dekoratīvo augu ekspozīcijas un virtuālās "Nacionālās selekcijas slavas zāles" izveide NBD Salaspilī
1-08/259/2016 Nacionālais botāniskais dārzs
Piešķirt - 79 964.00 €
Latvijas simtgades dabas deklarācija
1-08/242/2016 Pasaules Dabas fonds
Piešķirt - 42 619.00 €
Zemes māksla Latvijas simtgadei
1-08/201/2016 Vides risinājumu institūts
Noraidīt
Loba doba Zīmeļlatgolā jeb atklāj dabas pētnieku sevī!
1-08/236/2016 Rugāju novada dome
Piešķirt - 53 395.00 €
Putnu dziesma mani Latvijai
1-08/209/2016 Gulbenes novada dome
Noraidīt
Latvijas ainavu skaistums un dabas daudzveidība kino: veltījums Latvijas simtgadei
1-08/227/2016 Elm Media
Piešķirt - 44 877.00 €
Sabiedrības informērmēšana par vides iniciatīvu 100 darbi Latvijai
1-08/245/2016 Media Gids
Noraidīt
“DABAS SKAITĪŠANA” - sabiedrības informēšana par projektu “Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā”
1-08/247/2016 Media Gids
Piešķirt - 47 255.00 €
Kurzemes stāsti Latvijas simtgadei
1-08/256/2016 Dabas spēka aģentūra
Noraidīt
Cilvēka un dabas mijiedarbība: no savvaļas līdz iekoptai ainavai
1-08/252/2016 Amatas novada pašvaldība
Noraidīt
Vides izziņas centru attīstība Latvijā
1-08/240/2016 Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija
Noraidīt
Lejaskurzemes dabas vērtības Latvijas simtgadei
1-08/255/2016 Liepājas pilsētas pašvaldība
Piešķirt - 81 030.00 €
Simts diži koki Latvijas simtgadei
1-08/230/2016 Beverīnas novada pašvaldība
Noraidīt
Grāmatas izdošana par Latvijas dabas pētnieku likteņiem
1-08/215/2016 Vides Vārds
Noraidīt
Latvija - zaļākā valsts pasaulē? Uzklausi koku!
1-08/220/2016 homo ecos:
Noraidīt
Latvijas ilgtspējas dimensijas – izglītoti cilvēki un dabas vērtību saglabāšana
1-08/238/2016 Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija
Piešķirt - 27 037.00 €
Dabas vērtību izzināšana un vides apziņas veicināšana Priekules novadā un apkārtnē godinot Latvijas Valsts pastāvēšanas simtgadi
1-08/206/2016 Priekules novada pašvaldība
Noraidīt
Zināt, saprast, rīkoties, lai saglabātu!
1-08/246/2016 Mārtiņa Fonds
Noraidīt
Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju glabātie dārgumi - dāvana Latvijai no paaudzes paaudzē
1-08/226/2016 Ķemeru nacionālā parka fonds
Piešķirt - 49 924.00 €
Latvijas dabas vērtības mūsu galdam
1-08/213/2016 Cēsu novada pašvaldība
Noraidīt
Latvijas zvaigznes
1-08/253/2016 Augšzemes lauku NVO apvienība
Noraidīt
Zaļās Atmodas muzejs „Pirmais stāvs” Jūrmalā un ceļojošā izstāde „Vides aizsardzības klubam -30
1-08/222/2016 Vides aizsardzības klubs
Piešķirt - 39 398.00 €
Latvijas izcilākie koki un to pētnieki nākamajām paaudzēm
1-08/241/2016 Latvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava”
Noraidīt
Daba Tavā sētā. Mājvietas putniem, zvēriem, kukaiņiem
1-08/231/2016 Latvijas Ornitoloģijas biedrība
Noraidīt
Gaismas dārzs Ludzai
1-08/207/2016 Ludzas novada pašvaldiba
Piešķirt - 68 956.00 €
Vides apziņas centrs – Latvijas simtgadei
1-08/254/2016 Vides biedrība Krūzes
Noraidīt
Kultūrvēsturiskie koki: Latvijas simtgades stāsti
1-08/200/2016 Daugavpils ebreju kopiena
Noraidīt
Ceļojošā izstāde “Latvijas dabas bagātības”
1-08/219/2016 Dabas muzeja atbalsta biedrība
Piešķirt - 39 600.00 €
Kurzemes hercogistes laikmeta restaurācija Zemgales kultūrvēsturiskās vides un dabas saglabāšanas kontekstā.
1-08/216/2016 Dobeles novada pašvaldība
Noraidīt
Latvijas dabas bagātību meklējumos
1-08/234/2016 Latvijas Vides zinātnes studentu apvienība (LVZSA)
Noraidīt
100 avoti Latvijas simtgadei
1-08/212/2016 Saldus novada pašvaldība
Noraidīt
Latvijas dabas vērtību un vides saglabāšana latviešu tautasdziesmās
1-08/202/2016 Rīgas Tehniskās universitātes Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts
Noraidīt
Ieskaties Daugavai acīs: redzi Latvijas stāstus!
1-08/243/2016 Vides iniciatīvu centrs
Noraidīt
Simtozolu gatves Latvijas simtgadei
1-08/249/2016 Vides attīstības biedrība
Noraidīt
Klausies Gauju!
1-08/217/2016 Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība
Noraidīt
Gudrie dārzi bioloģiski saimniekojošai Latvijai!
1-08/251/2016 Preiļi izglītotai Latvijai
Noraidīt
Gadu tūkstošiem auklēti pamati stabilai nākotnei
1-08/260/2016 Jelgavas novada pašvaldība
Piešķirt - 39 689.00 €
Parks - dabas koncertzāle
1-08/250/2016 Upītes jauniešu folkloras kopa
Noraidīt
Likteņdārza Lielā kalna izveide - dāvana Latvijai simtgadē un latvisko vērtību saglabāšana nākamajām paaudzēm
1-08/197/2016 Kokneses fonds
Piešķirt - 73 920.00 €
Dokumentāls cikls “Sajūti Latviju!”
1-08/248/2016 Fonds Zaļai Pasaulei
Noraidīt
3. Iesniegtie nacionālas nozīmes projekti
Nemēslo mežā
1-08/194/2016 Latvijas valsts meži, AS
Piešķirt - 4 300.00 €
Valsts monitoringa nodrošināšana Latvijas ezeros
1-08/198/2016 Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs
Piešķirt
Latvijas izcelsmes pārtikas un dekoratīvo augu kolekcijas ekspozīcijas paplašināšana un pieejamības nodrošināšana
1-08/264/2016 Nacionālais botāniskais dārzs
Piešķirt - 96 432.00 €
4. Iesniegtie projekti finansējuma saņemšani no apakšprogrammas "Nozares vides projekti" 2016.gadā
Tipiskus sadzīves notekūdeņus raksturojošo parametru aktualizācija
Atlikt
Priekšlikumu sagatavošana Valsts Civilās aizsardzības plāna jaunajai versijai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas kompetences jomās
Atlikt
Sadarbības attīstība vides pārvaldības un dabas aizsardzības jautājumos ar Beļģijas franču kopienu un Valonijas reģionu un Baltkrieviju
Atlikt
Būvniecības valsts kontroles biroja lēmuma izpilde Latvijas Dabas muzejā
1-08/265/2016 Latvijas Dabas muzejs
Atlikt
Zibens bojājumu likvidēšana un preventīvie pasākumi dabas stihiju ietekmes mazināšanai.
1-08/266/2016 Latvijas Dabas muzejs
Atlikt
5. Dažādi
Par biedrības „Latvijas Būvinženieru savienība” projektu „Būvinženieru kompetences celšana par resursu ilgtspējīgu izmantošanu, atbildību un dalību klimata pārmaiņu mazināšanā”
Pieņemt zināšanai
Par VARAM projektu "Priekšlikumi zemes un augsnes degradācijas klasifikācijas, kritēriju un novērtēšanas kārtības izstrādei"
Apstiprināt izmaiņas
Par VARAM projektu "Vides sektora rīcības plāna nozares apdraudējumu novēršanai izstrāde"
Apstiprināt izmaiņas
Par Latvijas vides aizsardzības fonda finansēto mediju projektu izvērtējumu 2016.gada II ceturksnī
Pieņemt zināšanai
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.