• Sākums >
  • Sadarbības attīstība vides pārvaldības un dabas aizsardzības jautājumos ar Beļģijas franču kopienu un Valonijas reģionu un Baltkrieviju

Sadarbības attīstība vides pārvaldības un dabas aizsardzības jautājumos ar Beļģijas franču kopienu un Valonijas reģionu un Baltkrieviju

Reģ Nr. 1-08/263/2016

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir attīstīt institucionālo sadarbību dabas aizsardzības jautājumos starp Latviju un Baltkrieviju, kā arī stiprināt līdzšinējās sadarbības iniciatīvas vides pārvaldības jautājumos starp Latviju un Beļģijas franču kopienu un Valonijas reģionu.

Projekta uzdevumi

Baltkrievijas delegācijas vizīte Latvijā. Saskaņā ar darba plānu 2016.gadam, vizītes ietvaros plānots stiprināt sadarbību starp Latviju un Baltkrieviju ekotūrisma, vides izglītības un pētniecības jomās, kā arī pārrunāt sadarbības ietvaru pārrobežu Latvijas - Baltkrievijas īpaši aizsargājamās dabas teritorijas izveidei. Vizītes ietvaros plānotas sanāksmes un izbraukumi dabā, kuru laikā Baltkrievijas delegāti varēs iepazīties ar jaunu Kohēzijas fondu līdzfinansētu dabas infrastruktūru, kā arī īpaši aizsargājamām dabas teritorijām un to apsaimniekošanas praksi Latgales reģionā. Beļģijas franču kopienas un Valonijas reģiona delegācijas vizīte Latvijā (oktobris) Saskaņā ar darba programmu 2014.-2016.gadam Beļģijas franču kopienas un Valonijas reģiona delegācijas vizītes ietvaros ir plānota pieredzes apmaiņa par normatīvo regulējumu atkritumu apsaimniekošanai un atkritumu rašanās novēršanai, atsevišķi izceļot elektroniskos risinājumus; izbraukuma semināri pie atkritumu apsaimniekošanas operatoriem pieredzes apmaiņai atkritumu apsaimniekošanas praktiskā īstenošanā. Šobrīd notiek darba programmas saskaņošana atbilstoši Beļģijas franču kopienas un Valonijas reģiona delegācijas konkrēto ekspertu vajadzībām.

Projekta rezultāti

- 2 dienu vizīte Daugavpilī 7 Baltkrievijas delegācijas dalībniekiem ar sanāksmēm un izbraukumiem dabā - 3 dienu vizīte Latvijā ar informatīviem semināriem un izbraukuma vizītēm 4-5 Beļģijas franču kopienas un Valonijas reģiona delegācijas dalībniekiem

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 31.12.2016
Īstenotājs VARAM
Rīga, Peldu iela 25, LV-1494
Projekta kopējās izmaksas 3 362.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 3 362.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 3 362.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.