• Sākums >
  • Lejaskurzemes dabas vērtības Latvijas simtgadei

Lejaskurzemes dabas vērtības Latvijas simtgadei

Reģ Nr. 1-08/255/2016

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir stiprināt Lejaskurzemes iedzīvotāju kā Latvijas sabiedrības daļas piederības sajūtu un mīlestību pret savu zemi un tās dabas vērtībām.

Projekta uzdevumi

Galvenie projekta uzdevumi: 1. Izstrādāt un sagatavot tehnisko dokumentāciju (būvprojektus) atbilstoši būvniecības jomu regulējošiem normatīvajiem aktiem elektroenerģijas pieslēgumu nodrošināšanai interaktīvajam vides objektam Grobiņā un apgaismojumam Liepājas Jūrmalas parkā, kā arī vides labiekārtojumam Nīcā; 2. Veikt būvdarbus Liepājas pilsētas Jūrmalas parkā, Grobiņas pilsēta promenādē un Nīcas centra ainavtelpā atbilstoši izstrādātajiem būvprojektiem un shēmām (elektroenerģijas pieslēgums, apgaismojuma uzstādīšana, labiekārtojums); 3. Veikt būvdarbu uzraudzību (autoruzraudzība un būvuzraudzība); 4. Izgatavot, piegādāt un uzstādīt informatīvus stendus un plāksnes; 5. Nodrošināt sabiedrības informēšanu par projektu, tā mērķi, aktivitātēm un rezultātiem, kā arī to saistību ar Latvijas simtgadi.

Projekta rezultāti

1. Izstrādāta tehniskā dokumentācija un izstrādāts tehniskais projekts; 2. Iepirkumi par būvdarbu veikšanu Liepājā, Grobiņā un Nīcā; 3. Veikti būvdarbi, uzstādot apgaismojumu 21 objektam Liepājas Jūrmalas parkā (katram objektam 3 gaismekļi, lai varētu izgaismot koku Latvijas karoga krāsās); 4. Izbūvēts ~10m garš elektroenerģijas pieslēgums no esošā apgaismes staba Pils ielā Grobiņā līdz interaktīvajam vides objektam; 5. Veikti labiekārtošanas darbi Nīcas centra ainavtelpas izveidei; 6. Īstenots ideju un skiču konkurss; 7. Uzstādīts vides objekts un izveidots interaktīvais risinājums vides objektam; 8. Izvietotas informatīvās plāksnes (250*120mm) pie Liepājas Jūrmalas parka kokaugiem un viens A0 stends Grobiņas novadā pie interaktīvā vides objekta.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 30.09.2017
Īstenotājs Liepājas pilsētas pašvaldība
Liepāja, Rožu iela 6, LV-3416
Projekta kopējās izmaksas 103 072.90 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 90 963.30 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 81 030.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.