• Sākums >
  • Zibens bojājumu likvidēšana un preventīvie pasākumi dabas stihiju ietekmes mazināšanai.

Zibens bojājumu likvidēšana un preventīvie pasākumi dabas stihiju ietekmes mazināšanai.

Reģ Nr. 1-08/266/2016

Projekta mērķis

Likvidēt zibens spēriena elektrotīklā radītā elektrības pārsprieguma izraisītās sekas, veikt preventīvos pasākumus zibens spērienu negatīvās ietekmes novēršanai un plūdu novēršanai ēkas pagrabstāvā.

Projekta uzdevumi

Darba uzdevums: likvidēt zibens spēriena (elektrotīklā radītā pārsprieguma) sekas un veikt preventīvos pasākumus dabas stihiju ietekmes novēršanai/mazināšanai ar mērķi palielināt muzeja krājuma saglabāšanas un ekspozīciju drošības apstākļus, uzturēt ēku atbilstošā kvalitātē. Veicamās aktivitātes: - Uzstādīt elektrotīkla pārsprieguma aizsardzības ierīces; - Veikt pagrabtelpu elektrokabeļu nomaiņu; - Veikt bojātās aparatūras iegādi un nomaiņu; - Veikt kanalizācijas cauruļu nomaiņu pagrabstāva telpās; - Izsludināt nepieciešamos iepirkuma konkursus par konkrēto darbu veikšanu; - Noslēgt līgumus par darbu veikšanu;

Projekta rezultāti

Projekta ietvaros veiktie darbi ilgtermiņā nodrošinās līdzīgu seku samazināšanu līdz minimumam. Projekta sagaidāmie rezultāti:  Paaugstināta ēkas elektrodrošība;  Pilnveidoti krājuma saglabāšanas apstākļi;  Nodrošināta IT funkcionēšana ekspozīcijās;  Palielinās kopējā muzeja IT sistēmu drošība ( video novērošana, signalizāciju, klimata utt.);  Mazināta iespēja pagrabtelpu applūšanai lietavu laikā;  Veikts nozīmīgs darbs ēkas uzturēšanā.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 31.12.2016
Īstenotājs Latvijas Dabas muzejs
Rīga, K. Barona 4, LV-1712
Projekta kopējās izmaksas 17 600.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 17 600.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 24 752.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.