Fonda padomes sēdes Nr. 8 - 07.08.2023 rezultāti

1. Par projekta iesniegumiem, kas iesniegti saskaņā ar nosacījumiem, lai pretendētu uz finansējuma saņemšanu no valsts budžeta apakšprogrammas “Vides aizsardzības projekti” funkciju deleģējuma līgumu izpildei.
Virszemes un pazemes ūdeņu kvalitātes monitoringa īstenošana 2023.gadā (UDMON)
1-08/68/2023 Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs
Piešķirt - 349 999.00 €
Sadzīves atkritumu apglabāšanas poligona “Grantiņi” rekultivācija (otrā finansējuma kārta)
1-08/69/2023 Vides serviss
Piešķirt - 178 580.00 €
2. Par finansējuma piešķiršanu apakšprogrammas “Nozares vides projekti” pasākumiem, kas Fonda padomes 3.marta sēdē Nr.2-23 tika atbalsīti konceptuāli.
"Gaisa piesārņojuma samazināšanas rīcības plāna 2020.-2030." pārskatīšana
1-08/4/2023 VARAM
Piešķirt - 89 540.00 €
Izvērtējuma sagatavošana tiesiskā regulējuma pilnveidei par vides aizsardzības prasībām transportlīdzekļu remontdarbnīcām un pašapkalpošanās automazgātavām
1-08/10/2023 VARAM
Piešķirt - 24 200.00 €
Izvērtējuma sagatavošana tiesiskā regulējuma pilnveidei par augsnes un grunts kvalitātes normatīviem, teritoriju iedalījumu zonās, sanācijas robežvērtībām un pēcsanācijas monitoringu
1-08/12/2023 VARAM
Piešķirt - 47 892.00 €
Tulkošanas pakalpojumi VPVB - 2023. gads
1-08/38/2023 Vides pārraudzības valsts birojs
Piešķirt - 4 296.00 €
3. Dažādi
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.