• Sākums >
  • Izvērtējuma sagatavošana tiesiskā regulējuma pilnveidei par augsnes un grunts kvalitātes normatīviem, teritoriju iedalījumu zonās, sanācijas robežvērtībām un pēcsanācijas monitoringu

Izvērtējuma sagatavošana tiesiskā regulējuma pilnveidei par augsnes un grunts kvalitātes normatīviem, teritoriju iedalījumu zonās, sanācijas robežvērtībām un pēcsanācijas monitoringu

Reģ Nr. 1-08/12/2023

Projekta mērķis

Sagatavot izvērtējumu tiesiskā regulējuma pilnveidei par augsnes un grunts kvalitātes normatīviem, testēšanas metodēm, teritoriju iedalījumam zonās, kā arī piesārņoto vietu izpētes un sanācijas procesa vadībai un pēcsanācijas monitoringam un informāciju par tiesiskā regulējuma pilnveides nepieciešamības un iespējamās ietekmes skaidrojumu. Šāds mērķis izriet no likumprojekta “Grozījumi Vides aizsardzības likumā”, kas ir viens no kopējās Piesārņojuma novēršanas likuma pakotnes likumprojektiem un ietvert piesārņoto vietu izpētes un sanācijas regulējumu, paredzot deleģējumu Ministru kabineta noteikumiem. VARAM ekspertiem nav padziļinātas ģeoloģiskās un ekotoksikoloģiskās zināšanas, lai izstrādātu paraugu ņemšanas metodes un noteiktu sanācijas robežlielumus.

Projekta uzdevumi

1. Līguma slēgšana par “Izvērtējuma sagatavošana tiesiskā regulējuma pilnveidei par augsnes un grunts kvalitātes normatīviem, teritoriju iedalījumu zonās, sanācijas robežvērtībām un pēcsanācijas monitoringu”. 2. Pārskata “Izvērtējuma sagatavošana tiesiskā regulējuma pilnveidei par augsnes un grunts kvalitātes normatīviem, teritoriju iedalījumu zonās, sanācijas robežvērtībām un pēcsanācijas monitoringu” sagatavošana.

Projekta rezultāti

1. Ar SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” noslēgts līgums Nr.IL/43/2023, pamatojoties uz veikto iepirkuma procedūru elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS) atbilstoši PIL 9. panta kārtības (Iepirkuma identifikācijas Nr.VARAM 2023/10) rezultātiem no 28.06.2023. par “Izvērtējuma sagatavošana tiesiskā regulējuma pilnveidei par augsnes un grunts kvalitātes normatīviem, teritoriju iedalījumu zonās, sanācijas robežvērtībām un pēcsanācijas monitoringu” darba uzdevumu izpildi. 2.1. Izpildītājs sagatavo pārskatu, kas ietver izvērtējumu un izstrādātos priekšlikumus tiesiskā regulējuma pilnveidei par augsnes un grunts kvalitātes normatīviem, teritoriju iedalījumu zonās, sanācijas robežvērtībām un pēcsanācijas monitoringu un informāciju par tiesiskā regulējuma pilnveides nepieciešamības un iespējamās ietekmes skaidrojumu un iesniedz VARAM Vides aizsardzības departamentam. 2.2. VARAM nodrošina apstiprināta pārskata (izvērtējums un izstrādātie priekšlikumi tiesiskā regulējuma pilnveidei par augsnes un grunts kvalitātes normatīviem, teritoriju iedalījumu zonās, sanācijas robežvērtībām un pēcsanācijas monitoringu var saturēt konfidenciāla rakstura informāciju) rezultāta apraksta publicēšanu VARAM tīmekļvietnē.

Vadlīnija Nozares vides projekti
Realizācijas laiks 31.12.2023
Īstenotājs VARAM
Rīga, Peldu iela 25, LV-1494
Projekta kopējās izmaksas 50 000.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 50 000.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 47 892.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.