• Sākums >
  • Sadzīves atkritumu apglabāšanas poligona “Grantiņi” rekultivācija (otrā finansējuma kārta)

Sadzīves atkritumu apglabāšanas poligona “Grantiņi” rekultivācija (otrā finansējuma kārta)

Reģ Nr. 1-08/69/2023

Projekta mērķis

Sadzīves atkritumu poligona rekultivācija saskaņā ar VVD izdotajiem tehniskajiem noteikumiem JR19TN0122. Virszemes ūdeņu piesārņojumu samazināšana, poligona atbērtnes virszemes ūdeņu savākšanas un attīrīšanas infrastruktūras remonts un izbūve.

Projekta uzdevumi

• Atbērtnes pārsegšana ar 0,5m biezu drenāžas slāni; • Pārsegšana ar 0,2m augsnes kārtu; • Apzaļumošana; • Lietus ūdens novadīšanas sistēmas izveide ziemeļu nogāzē; • Virsmas ūdeņu nosēdlauku renovācija;

Projekta rezultāti

Grantiņu sadzīves atkrituma poligona atbērtnes ūdens necaurlaidgā slāņa ilgtermiņa aizsardzība no atmosfēras un virszemes ūdens erozijas, nepieļaujot lietus ūdens iekļūšanu sadzīves atkritumu atbērtnē un infiltrāta veidošanos Poligona virszemes ūdens savākšana, attīrīsana , vides piesārņojuma novēršana no sadzīves atkritumu poligona virszemes ūdeņiem.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 31.05.2024
Īstenotājs Vides serviss
Bauska, Salātu iela 7a, LV-3901
Projekta kopējās izmaksas 187 980.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 178 581.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 178 580.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.