• Sākums >
  • Virszemes un pazemes ūdeņu kvalitātes monitoringa īstenošana 2023.gadā (UDMON)

Virszemes un pazemes ūdeņu kvalitātes monitoringa īstenošana 2023.gadā (UDMON)

Reģ Nr. 1-08/68/2023

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir nodrošināt pilnvērtīgu informāciju 2023. gada virszemes un pazemes ūdensobjektu ķīmiskās un ekoloģiskās kvalitātes vērtējumam.

Projekta uzdevumi

Virszemes ūdens paraugos tiks analizēti pesticīdi, tributilalvas katjons, PFAS, poliaromātiskie ogļūdeņraži, C10-C13 hloralkāni, gaistošie organiskie savienojumi, DEHP un fenoli no 18 monitoringa stacijām 12 mēnešu (janvāris-decembris) garumā, kopā analizējot 135 paraugus. Tāpat virszemes ūdeņu 6 monitoringa stacijās tiks analizētas 26 novērojamās vielas, kopā analizējot 11 virszemes ūdens paraugus. Sedimentu paraugos tiks analizēti tributilalvas kajons un C10-C13 hloralkāni 1 reizi gadā 17 monitoringa stacijās. Tiks ņemti paraugi zivju bioloģiskās daudzveidības noteikšanai 1 reizi 44 monitoringa stacijās. Tiks veikta asaru ievākšana 1 reizi 24 monitoringa stacijās prioritāro vielu analīzēm zivīs. Tiks veikta gliemju paraugu ievākšana 1 reizi 24 monitoringa stacijās prioritāro vielu analīzēm tajos. Pazemes ūdeņos tiks analizēti pesticīdi, PFAS un jodīdjoni no 115 pazemes ūdeņu monitoringa punktiem (24 avotiem, 82 urbumiem 36 stacijās, 6 atradņu urbumiem un 3 mola urbumiem), kopā analizējot 250 paraugus. No tiem 85 ūdens paraugi PFAS vielu monitoringam tiks nodrošināti 8 avotos, 22 urbumos 12 stacijās un 7 atradņu urbumos (t.sk. mola urbumos), kā arī 205 ūdens paraugi pesticīdu monitoringam tiks nodrošināti 24 avotos, 68 urbumos 28 stacijās un 2 atradņu urbumos. Papildus tiem 11 ūdens paraugi jodīdjonu monitoringam tiks nodrošināti 3 urbumos 2 stacijās un 4 atradņu urbumos (t.sk. mola urbumos) pazemes ūdens riska objekta F5 teritorijā.

Projekta rezultāti

Kopumā tiks analizēti paraugi no 76 virszemes ūdeņu monitoringa stacijām un 115 pazemes ūdeņu monitoringa punktiem, iegūtie rezultāti papildinās monitoringā iegūto datu apjomu par ne mazāk kā 12 167 vienībām.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 31.03.2024
Īstenotājs Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs
Rīga, Maskavas iela 165, LV-1019
Projekta kopējās izmaksas 350 000.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 350 000.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 349 999.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.