• Sākums >
  • "Gaisa piesārņojuma samazināšanas rīcības plāna 2020.-2030." pārskatīšana

"Gaisa piesārņojuma samazināšanas rīcības plāna 2020.-2030." pārskatīšana

Reģ Nr. 1-08/4/2023

Projekta mērķis

Nodrošināt noteikto gaisu piesārņojošo vielu emisijas samazināšanas mērķu sasniegšanu, kā arī izpildīt ES noteiktās saistības attiecībā uz gaisa piesārņojuma rīcības plāna pārskatīšanu un īstenošanu. Visa Latvijas sabiedrība iegūs no pasākuma īstenošanas, jo rezultātā samazināsies gaisa piesārņojums un tā radītā negatīvā ietekme uz sabiedrības veselību un vidi.

Projekta uzdevumi

1. Līguma slēgšana par ““Gaisa piesārņojuma samazināšanas rīcības plāna 2020.-2030.” pārskatīšana”. 2. Pārskata ““Gaisa piesārņojuma samazināšanas rīcības plāna 2020.-2030.” pārskatīšana” sagatavošana.

Projekta rezultāti

1. Ar piegādātāju apvienību, ko veido Valsts zinātniskais institūts - atvasināta publiska persona "Fizikālās enerģētikas institūts" un sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”, noslēgts līgums Nr.IL/39/2023, pamatojoties uz veikto iepirkuma procedūru elektronisko iepirkumu sistēmā (EDS) atbilstoši PIL 9. panta kārtības (Iepirkuma identifikācijas Nr.: VARAM 2023/15) rezultātiem no 14.06.2023. par ““Gaisa piesārņojuma samazināšanas rīcības plāna 2020.-2030.” pārskatīšana” darba uzdevumu izpildei. 2.1. Izpildītājs sagatavo pārskatu, kas ietver “Gaisa piesārņojuma samazināšanas rīcības plānā 2020.-2030.gadam” ietvertās vispārīgās informācijas aktualizēšanu, tai skaitā: (1) aprakstu par esošo likumdošanu, atbildīgajām institūcijām un esošo situāciju, kā arī plānā iekļauto pasākumu izpilde; (2) aprakstu par izstrādātajiem emisiju scenārijiem; (3) atsevišķi izstrādāt risinājumus mājsaimniecību apkures iekārtu radītā gaisa piesārņojuma samazināšanai un datu uzskaites uzlabošanai; (4) papildu pasākumu identificēšanu un jauna emisiju aprēķinu scenārija izstrādi; (5) rīcības plāna pasākumu saraksta sagatavošanu un pasākumu ieviešanas uzraudzības rādītāju izstrādi, rekomendāciju izstrādi turpmākai darbībai un iesniedz VARAM Vides aizsardzības departamentam, kā arī informē sabiedrību un citas iesaistītās puses informēšana par izstrādātajiem priekšlikumiem. 2.2. VARAM nodrošina apstiprināta pārskata publicēšanu VARAM tīmekļvietnē.

Vadlīnija Nozares vides projekti
Realizācijas laiks 31.12.2023
Īstenotājs VARAM
Rīga, Peldu iela 25, LV-1494
Projekta kopējās izmaksas 90 000.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 90 000.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 89 540.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.