• Sākums >
  • Izvērtējuma sagatavošana tiesiskā regulējuma pilnveidei par vides aizsardzības prasībām transportlīdzekļu remontdarbnīcām un pašapkalpošanās automazgātavām

Izvērtējuma sagatavošana tiesiskā regulējuma pilnveidei par vides aizsardzības prasībām transportlīdzekļu remontdarbnīcām un pašapkalpošanās automazgātavām

Reģ Nr. 1-08/10/2023

Projekta mērķis

Izstrādāt izvērtējumu tiesiskā regulējuma pilnveidei par vides aizsardzības prasībām transportlīdzekļu remontdarbnīcām un pašapkalpošanās automazgātavām. Saistībā ar jauna likumprojekta “Piesārņojuma novēršanas likums” izstrādi, nepieciešams izdot jaunā redakcijā arī pakārtotos Ministru kabineta noteikumus (Ministru kabineta 2004.gada 22.aprīļa noteikumi Nr. 380 "Vides prasības mehānisko transportlīdzekļu remontdarbnīcu un automazgātavu izveidei un darbībai"). Šobrīd regulējums, kas attiecas uz transportlīdzekļu remontdarbnīcām, ir teju 20 gadus vecs un vairs neatbilst aktuālajai situācijai, kā arī nepieciešams datos balstīts pamatojums pašapkalpošanās automazgātavu darbības ierobežošanai iedzīvotāju pieaugošo sūdzību dēļ. Bet tā kā tas ietver specifiskas tehniskas prasības šai nozarei, tad nepieciešama ekspertu iesaiste ar attiecīgām zināšanām, turklāt svarīgs ir nozares profesionāļu un VVD viedoklis.

Projekta uzdevumi

1. Līguma slēgšana par “Izvērtējuma sagatavošana tiesiskā regulējuma pilnveidei par vides aizsardzības prasībām transportlīdzekļu remontdarbnīcām un pašapkalpošanās automazgātavām”. 2. Pārskata “Izvērtējuma sagatavošana tiesiskā regulējuma pilnveidei par vides aizsardzības prasībām transportlīdzekļu remontdarbnīcām un pašapkalpošanās automazgātavām” sagatavošana.

Projekta rezultāti

1. Ar SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”, noslēgts līgums Nr.IL/40/2023, pamatojoties uz veikto iepirkuma procedūru elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS), atbilstoši PIL 9. panta kārtības (Iepirkuma identifikācijas Nr.VARAM 2023/11) rezultātiem no 19.06.2023. par “Izvērtējuma sagatavošana tiesiskā regulējuma pilnveidei par vides aizsardzības prasībām transportlīdzekļu remontdarbnīcām un pašapkalpošanās automazgātavām” darba uzdevumu izpildi. 2.1. Izpildītājs sagatavo pārskatu, kas ietver izvērtējumu tiesiskā regulējuma pilnveidei par vides aizsardzības prasībām transportlīdzekļu remontdarbnīcām un pašapkalpošanās automazgātavām un informāciju par tiesiskā regulējuma pilnveides nepieciešamības un sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumu un iesniedz VARAM Vides aizsardzības departamentam. 2.2. VARAM nodrošina apstiprināta pārskata publicēšanu VARAM tīmekļvietnē.

Vadlīnija Nozares vides projekti
Realizācijas laiks 31.12.2023
Īstenotājs VARAM
Rīga, Peldu iela 25, LV-1494
Projekta kopējās izmaksas 40 000.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 40 000.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 24 200.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.