Fonda padomes sēdes Nr. 8 - 14.11.2022 rezultāti

1. Par projekta iesniegumu, kas iesniegts saskaņā ar nosacījumiem funkciju deleģējuma līgumu izpildei un nacionālas nozīmes vides aizsardzības projektu īstenošanai.
Nacionālā botāniskā dārza Ex situ genofonda kolekciju un ekspozīciju uzturēšanas un eksponēšanas daļēja nodrošināšana no 2020. līdz 2022. gadam
1-08/91/2019 Nacionālais botāniskais dārzs
Piešķirt papildfinansējumu - 114 241.00 €
2. Par apakšprogrammas 21.13.00 “Nozares vides projekti” 2022.gada pasākumu īstenošanu.
Ārējās teritorijas pielāgošana izglītības funkciju veikšanai nesezonā
1-08/126/2022 Nacionālais botāniskais dārzs
Piešķirt - 65 977.00 €
2.1 Par finansējuma atlikumu VARAM īstenotajos projektos
Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma veikšana plānam "Pasākumu programma laba jūras vides stāvokļa sasniegšanai 2022.-2027."
1-08/8/2022 VARAM
Samazināt finansējumu
Projekta iesnieguma dokumentācijas izstrāde Eiropas Jūrlietu, zivsaimniecības un akvakultūras fondam jaunajā ES finanšu plānošanas periodā (2021. - 2027.gads)
1-08/11/2022 VARAM
Samazināt finansējumu
Pētījums par minimālo prasību pārskatīšanas nepieciešamību attiecībā uz šķiroto atkritumu savākšanas laukumu pārklājumu atkarībā no iedzīvotāju skaita
1-08/12/2022 VARAM
Samazināt finansējumu
Starptautiskās 2022. gada dabas aizsardzības sanāksmes Prasību noteikšana
1-08/5/2022 VARAM
Samazināt finansējumu
3. Par projektu konkursa izsludināšanu aktivitātē “Bioloģiski vērtīgo zālāju atjaunošana”
4. Dažādi
Parkveida pļavu atjaunošana Ziemeļgaujas Kalnkalcos
1-08/10/2021 Latvijas Dabas fonds
Apstiprināt izmaiņas
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.