• Sākums >
  • Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma veikšana plānam "Pasākumu programma laba jūras vides stāvokļa sasniegšanai 2022.-2027."

Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma veikšana plānam "Pasākumu programma laba jūras vides stāvokļa sasniegšanai 2022.-2027."

Reģ Nr. 1-08/8/2022

Projekta mērķis

Veikt stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu plānam "Pasākumu programma laba jūras vides stāvokļa sasniegšanai 2022.-2027", sagatavot Vides pārskatu atbilstoši Ministru kabineta 2004.gada 23.marta noteikumiem Nr.157 "Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums".

Projekta uzdevumi

1. Iepirkuma procedūras īstenošana atbilstoši PIL 9.panta kārtībai. 2. Pasākumu programma laba jūras vides stāvokļa sasniegšanai 2022.-2027.gadam stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma (SIVN) nodrošināšana atbilstoši Ministru kabineta 2004.gada 23.marta noteikumiem Nr.157 "Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums" (MK noteikumi Nr.157). 2.1. Veikt SIVN procedūru, sagatavot Vides pārskata projektu atbilstoši MK noteikumiem Nr.157 noteiktajai kārtībai. 2.2. Nodrošināt sabiedrības līdzdalību atbilstoši MK not. Nr. 157. Izstrādāta plāna "Pasākumu programma laba jūras vides stāvokļa sasniegšanai 2022.-2027." Vides pārskata projekta sabiedriskās apspriešanas organizēšana, paziņojumu publicēšana, sabiedriskās apspriešanas materiālu nodrošināšana. 2.3. Sagatavot plāna "Pasākumu programma laba jūras vides stāvokļa sasniegšanai 2022.-2027." Vides pārskats ņemot vērā sabiedrības līdzdalības rezultātā saņemtos komentārus un priekšlikumus.

Projekta rezultāti

1. Izstrādāts iepirkuma nolikums un tehniskā specifikācija, veikta iepirkuma procedūra, izvēlēts izpildītājs, sagatavots iepirkuma protokols un noslēgts līgums darba uzdevumu izpildei. 2. Pasākumu programma laba jūras vides stāvokļa sasniegšanai 2022.-2027.gadam stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma (SIVN) nodrošināšana atbilstoši Ministru kabineta 2004.gada 23.marta noteikumiem Nr.157 "Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums" (MK noteikumi Nr.157). 2.1. Izstrādāts un VARAM Vides aizsardzības departamentam iesniegts plāna "Pasākumu programma laba jūras vides stāvokļa sasniegšanai 2022.-2027." Vides pārskata projekts. 2.2. Organizēta un ar materiāliem nodrošināta sabiedriskā apspriešana izstrādātam plānam "Pasākumu programma laba jūras vides stāvokļa sasniegšanai 2022.-2027." Vides pārskata projektam. VARAM Vides aizsardzības departamentam iesniegts apkopojums ar sabiedriskas apspriešanas komentāriem un priekšlikumiem. 2.3. Sagatavots un VARAM Vides aizsardzības departamentam iesniegts plāna "Pasākumu programma laba jūras vides stāvokļa sasniegšanai 2022.-2027." Vides pārskats.

Vadlīnija Nozares vides projekti
Realizācijas laiks 31.12.2022
Īstenotājs VARAM
Rīga, Peldu iela 25, LV-1494
Projekta kopējās izmaksas 18 159.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 18 159.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 16 807.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.