• Sākums >
  • Starptautiskās 2022. gada dabas aizsardzības sanāksmes Prasību noteikšana

Starptautiskās 2022. gada dabas aizsardzības sanāksmes Prasību noteikšana

Reģ Nr. 1-08/5/2022

Projekta mērķis

Nodrošināt Latvijas pārstāvju piedalīšanos 2022.gada 33 starptautiskās sanāksmēs dabas aizsardzības jomā (sedzot sanāksmju komandējumu izmaksas).

Projekta uzdevumi

1. VARAM darbinieku dalība Eiropas Savienības Bioloģiskās daudzveidības platformas (iepriekš – Eiropas Komisijas Bioloģiskās daudzveidības un dabas koordinācijas grupa) sanāksmē Briselē. 2. VARAM darbinieku dalība Eiropas Komisijas Biotopu komitejas sanāksmē Briselē. 3. VARAM darbinieku un ekspertu dalība Jūras bio-ģeogrāfiskajā seminārā par ES Bioloģiskās daudzveidības stratēģijas mērķiem. 4. VARAM darbinieku un ekspertu dalība Sauszemes bio-ģeogrāfiskajā seminārā par ES Bioloģiskās daudzveidības stratēģijas mērķiem. 5. VARAM darbinieku dalība ES dalībvalstu un Eiropas Komisijas Dabas direktoru sanāksmē Strasbūrā. 6. VARAM darbinieku dalība ES dalībvalstu un Eiropas Komisijas Dabas direktoru sanāksmē Prāgā. 7. VARAM darbinieku dalība Eiropas Komisijas Invazīvo svešzemju sugu ekspertu grupas sanāksmē Briselē. 8. VARAM darbinieku dalība 12. Starptautiskajā bioloģiskās invāzijas konferencē Tartu. 9. VARAM darbinieku dalība Eiropas Komisijas Invazīvo svešzemju sugu zinātniskajā forumā Briselē. 10. VARAM darbinieku dalība HELCOM Vides stāvokļa un dabas aizsardzības grupas sanāksmē Berlīnē. 11. VARAM darbinieku dalība HELCOM Vides stāvokļa un dabas aizsardzības grupas sanāksmē Zviedrijā. 12. VARAM darbinieku un ekspertu dalība Eiropas Zosu platformas sanāksmē Helsinkos. 13. VARAM darbinieku un ekspertu dalība Āfrikas-Eirāzijas Migrējošo ūdensputnu līguma 8. pušu sanāksmē Budapeštā. 14. VARAM darbinieku un ekspertu dalība Eiropas Sikspārņu aizsardzības līguma 9. pušu sanāksmē. 15. VARAM darbinieku dalība Bernes Konvencijas Pastāvīgās komitejas 42. sanāksme Strasbūrā. 16. VARAM darbinieku dalība Eiropas Komisijas Invazīvo svešzemju sugu komitejas sanāksmē Briselē.

Projekta rezultāti

1. Nodrošināta vismaz 1 (viena) VARAM darbinieka dalība Eiropas Savienības Bioloģiskās daudzveidības platformas (iepriekš – Eiropas Komisijas Bioloģiskās daudzveidības un dabas koordinācijas grupa) sanāksmē Briselē (atskaite par dalību sanāksmē). 2. Nodrošināta vismaz 1 (viena) VARAM darbinieka dalība Eiropas Komisijas Biotopu komitejas sanāksmē Briselē (atskaite par dalību sanāksmē). 3. Nodrošināta vismaz 3 (trīs) VARAM darbinieku dalība Jūras bio-ģeogrāfiskajā seminārā par ES Bioloģiskās daudzveidības stratēģijas mērķiem (atskaite par dalību sanāksmē). 4. Nodrošināta vismaz 3 (trīs) VARAM darbinieku dalība Sauszemes bio-ģeogrāfiskajā seminārā par ES Bioloģiskās daudzveidības stratēģijas mērķiem (atskaite par dalību sanāksmē). 5. Nodrošināta vismaz 2 (divu) VARAM darbinieku dalība ES dalībvalstu un Eiropas Komisijas Dabas direktoru sanāksmē Strasbūrā (atskaite par dalību sanāksmē). 6. Nodrošināta vismaz 2 (divu) VARAM darbinieku dalība ES dalībvalstu un Eiropas Komisijas Dabas direktoru sanāksmē Prāgā (atskaite par dalību sanāksmē). 7. Nodrošināta vismaz 2 (divu) VARAM darbinieku dalība Eiropas Komisijas Invazīvo svešzemju sugu ekspertu grupas sanāksmē Briselē (atskaite par dalību sanāksmē). 8. Nodrošināta vismaz 2 (divu) VARAM darbinieku dalība 12. Starptautiskajā bioloģiskās invāzijas konferencē Tartu (atskaite par dalību sanāksmē). 9. Nodrošināta vismaz 2 (divu) VARAM darbinieku dalība Eiropas Komisijas Invazīvo svešzemju sugu zinātniskajā forumā Briselē (atskaite par dalību sanāksmē). 10. Nodrošināta vismaz 1 (viena) VARAM darbinieka dalība HELCOM Vides stāvokļa un dabas aizsardzības grupas sanāksmē Berlīnē (atskaite par dalību sanāksmē). 11. Nodrošināta vismaz 1 (viena) VARAM darbinieka dalība HELCOM Vides stāvokļa un dabas aizsardzības grupas sanāksmē Zviedrijā (atskaite par dalību sanāksmē). 12. Nodrošināta vismaz 2 (divu) VARAM darbinieku dalība Eiropas Zosu platformas sanāksmē Helsinkos (atskaite par dalību sanāksmē). 13. Nodrošināta vismaz 2 (divu) VARAM darbinieku dalība Āfrikas-Eirāzijas Migrējošo ūdensputnu līguma 8. pušu sanāksmē Budapeštā (atskaite par dalību sanāksmē). 14. Nodrošināta vismaz 2 (divu) VARAM darbinieku dalība Eiropas Sikspārņu aizsardzības līguma 9. pušu sanāksmē (atskaite par dalību sanāksmē). 15. Nodrošināta vismaz 1 (viena) VARAM darbinieka dalība Bernes Konvencijas Pastāvīgās komitejas 42. sanāksme Strasbūrā (atskaite par dalību sanāksmē). 16. Nodrošināta vismaz 1 (viena) VARAM darbinieka dalība Eiropas Komisijas Invazīvo svešzemju sugu komitejas sanāksmē Briselē (atskaite par dalību sanāksmē).

Vadlīnija Nozares vides projekti
Realizācijas laiks 31.12.2022
Īstenotājs VARAM
Rīga, Peldu iela 25, LV-1494
Projekta kopējās izmaksas 69 413.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 69 413.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 32 313.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.