• Sākums >
  • Projekta iesnieguma dokumentācijas izstrāde Eiropas Jūrlietu, zivsaimniecības un akvakultūras fondam jaunajā ES finanšu plānošanas periodā (2021. - 2027.gads)

Projekta iesnieguma dokumentācijas izstrāde Eiropas Jūrlietu, zivsaimniecības un akvakultūras fondam jaunajā ES finanšu plānošanas periodā (2021. - 2027.gads)

Reģ Nr. 1-08/11/2022

Projekta mērķis

Projekta iesnieguma un ar to saistītās dokumentācijas izstrāde, lai sagatavotos Eiropas Jūrlietu, zivsaimniecības un akvakultūras fonda 2021.-2027. (turpmāk - EJZAF) atbalstāmā pasākuma uzsākšanai un turpinātu paplašināt un uzlabot zināšanas par jūras vides stāvokli atbilstošos normatīvajos aktos par jūras vides aizsardzību un pārvaldību un ES Jūras stratēģijas pamatdirektīvā 2008/56/EK noteiktajiem pienākumiem.

Projekta uzdevumi

1. Iepirkuma procedūras īstenošana atbilstoši PIL kārtībai. 2. Sagatavot iesnieguma dokumentāciju EJZAF projektam ar mērķi uzlabot zināšanas par jūras vides stāvokli, lai atbalstītu ES Jūras stratēģijas pamatdirektīvā noteikto prasību īstenošanu Latvijā, t.sk. sagatavot priekšlikumu nepieciešamajam projekta finansējumam. 3. Izstrādāt EJZAF projekta iepirkuma priekšmeta tehniskās specifikācijas projektu.

Projekta rezultāti

1. Izstrādāts iepirkuma nolikums un tehniskā specifikācija, veikta iepirkuma procedūra, izvēlēts izpildītājs, sagatavots iepirkuma protokols un noslēgts līgums darba uzdevumu izpildei. 2. Sagatavota un VARAM Vides aizsardzības departamentam iesniegta projekta iesnieguma dokumentācija EJZAF projektam, t.sk. finansējuma aplēse. 3. Izstrādāts un VARAM Vides aizsardzības departamentam iesniegts projekta iepirkuma priekšmeta tehniskās specifikācijas projekts.

Vadlīnija Nozares vides projekti
Realizācijas laiks 31.12.2022
Īstenotājs VARAM
Rīga, Peldu iela 25, LV-1494
Projekta kopējās izmaksas 12 100.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 12 100.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 8 985.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.