Fonda padomes sēdes Nr. 7 - 28.06.2021 rezultāti

1. Par finansiālo stāvokli Fonda apakšprogrammās
2. Par projektu konkursā iesniegtajiem projektu iesniegumiem aktivitātē “Bioloģiski vērtīgo zālāju atjaunošana”
Atēnojot un atbrīvojot BDUZ pļavas un to gravjus no apauguma sekmēt dabas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un aizsardzību “Lubāna mitrājā”
1-08/56/2021 SILAKALNI I
Piešķirt - 46 520.00 €
Dabisko zālāju atjaunošana dabas parkā „Abavas senleja” Kandavas novadā
1-08/57/2021 Kandavas novada dome
Piešķirt - 33 621.00 €
3. Par projekta īstenošanas termiņa pagarināšanu
Dabas daudzveidību saudzējošas jauniešu kopienas veidošana
1-08/89/2020 Pasaules Dabas fonds
Apstiprināt izmaiņas
Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza dzīvnieku dzīvās barības un barības augu audzētavas rekonstrukcija
1-08/123/2020 Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs
Apstiprināt izmaiņas
4. Par projektu aktivitātē „Sugu dzīvotņu un biotopu apsaimniekošanas pasākumi Īpaši aizsargājamās dabas teritorijās”
Biotopu apsaimniekošanas pasākumu ieviešana Emzes parkā – 2.kārta
1-08/4/2021 Gulbenes novada pašvaldība
Piešķirt papildfinansējumu - 6 244.00 €
5. Citi jautājumi
Par tiesvedības gaitu ar SIA „Izdevniecība Dienas Mediji”
Pieņemt zināšanai
Apmeklētāju uzskaites iekārtu uzstādīšana Sedas purva dabas liegumā
1-08/16/2021 Esam Jērcēniem
Noraidīt
Dabas lieguma “Pilskalnes Siguldiņa” slūžu pie “Atpūtas mājas Dubezers” atjaunošana
1-08/5/2021 Ilūkstes novada pašvaldība
Noraidīt
Peldošās laivu piestātnes atjaunošana Lubāna mitrājā
1-08/28/2021 Madonas novada pašvaldība
Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.