• Sākums >
  • Atēnojot un atbrīvojot BDUZ pļavas un to gravjus no apauguma sekmēt dabas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un aizsardzību “Lubāna mitrājā”

Atēnojot un atbrīvojot BDUZ pļavas un to gravjus no apauguma sekmēt dabas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un aizsardzību “Lubāna mitrājā”

Reģ Nr. 1-08/56/2021

Projekta mērķis

Īstermiņa: Koku un krūmu nogriešana nekustamajā īpašumā “Kalnāji-6” kas atrodas “Lubāna mitrājā” grāvjos un uz to malām 15 līdz 40 metrus platumā 14 kilometru kopgarumā un nogriezto koku un krūmu nolasīšana un izvešana līdz krautuvei. Veicot cenu salīdzināšanu piesaistīt projekta īstenošanai projekta konsultantu, kas ievērojot Latvijas likumdošanu palīdzēs noformēt nepieciešamos cenu aptaujas dokumentus, kā rezultātā tiks noteikts zemākās cenas pakalpojumu sniedzējs, kas spēs izvēlētajā vietā novākt apaugumu no grāvjiem un to malām 101 ha kopējai LIZ platībai. Ilgtermiņa: Nekustamais īpašums “Kalnāji-6” pēdējo pāris desmitgadu laikā sākot no meliorācijas grāvjiem lauksaimniecības zemes pamazām aizaug ar kokiem un krūmiem. Meliorācijas grāvju apauguma izplatības dēļ, liela daļa pļavu tiek noēnotas, līdz ar ko šinīs pļavās parādās daudz tādu BDUZ pļāvām neraksturīgu ēnas augu, kā piemēram, parastā nātre, platlapu pļavu usne, suņuburkšķis. Projekta īstenošana līdz 30.08.2022. ļaus veikt koku un krūmu nogriešanu grāvjos un uz to malām 15 līdz 40 metrus platumā 14 kilometru kopgarumā NĪ “Kalnāji-6”. Pēc teritorijas atbrīvošanas no apauguma tiks veicināta bioloģisko zālāju daudzveidība “Lubāna mitrāja” teritorijā. Projekta īstenošana ļaus krasi uzlabot BDZ kvalitati no apauguma atbrīvotajā teritorijā, tas ir labāk un ātrāk tiks izplatīta bioloģiski daudzveidīgo zālaju atbilstošā augu “sabiedrība”, kā arī tiks paplašināta ķikutu riesta vieta Latvijā, tieši Lazdukalna pagastā. Iekoptajās pļavās tiks veicināta maz sastopamo lauku putnu populācija.

Projekta uzdevumi

Projekta darba uzdevumi: 1.Līdz 01.09.2021. parakstīt līgumu par finansējuma pieejamību Projekta plānotajai īstenošanai; 2.Pēc Projekta līguma parakstīšanas noteikt zemāko cenu par Projekta konsultanta pakalpojumu piesaistes, kas palīdzēs sagatavot cenu aptauju plānotajiem pakalpojumiem (cenu aptaujas dokumentāciju, tai skaitā apkopot rezultātus, sagatavot vērtēšanas ziņojumus). Kopējais darbs plānots 50 stundu apjomā; 3. Pēc Projekta līguma parakstīšanas izdot rīkojuma par papildus pienākumiem grāmatvedei un projekta vadītājam Projekta īstenošanas periodā. Kopējais darbs grāmatvedei visā projekta īstenošanas laikā plānots 150 stundu apjomā, kopējais darbs Projekta vadītājam (uzņēmuma īpašnieks, valdes loceklis) visā projekta īstenošanas laikā plānots 300 stundu apjomā; 4. No 15.09.2021 līdz 30.09.2021. ar Projekta konsultanta palīdzību sagatavot cenu aptauju plānotajiem apauguma novākšanas pakalpojumiem (cenu aptaujas dokumentāciju, tai skaitā apkopot rezultātus, sagatavot vērtēšanas ziņojumu, noslēgt pakalpojumu līgumu); 5. Pēc noslēgtā Pakalpojumu līguma par apauguma noņemšanu un aizvešanu (no 02.10.2021 līdz 30.08.2022) veikt nepārtrauktu kontroli veicamajiem darbiem un precīzi uzskaitīt padarītos apjomus un kontrolēt lai veicamie darbi nebūtu pretrunā ar vides prasībām “Lubāna mitrājā” noteiktajiem saimnieciskās darbības ierobežojumiem. Kopējais darbs ir veikt apauguma noņemšanu un aizvešanu līdz krautuvei iekopjot 101 ha lielu platību, tai skaitā koku un krūmu nogriešanu grāvjos un uz to malām 15 līdz 40 metrus platumā 14 kilometru kopgarumā.

Projekta rezultāti

Projekta rezultātā tiks veikts apauguma noņemšana un aizvešana līdz krautuvei iekopjot 101 ha lielu platību, tai skaitā koku un krūmu nogriešanu grāvjos un uz to malām 15 līdz 40 metrus platumā 14 kilometru kopgarumā. Meliorācijas grāvju apauguma izplatības dēļ, ļoti liela daļa pļavu tiek noēnotas, līdz ar ko šinīs pļavās parādās daudz tādu BDUZ pļāvām neraksturīgu ēnas augu, kā piemēram, parastā nātre, platlapu pļavu usne, suņuburkšķis. Projekta īstenošana līdz 30.09.2022. ļaus veikt koku un krūmu nogriešanu grāvjos un uz to malām, un būs iespējams veicināta bioloģisko zālāju daudzveidību “Lubāna mitrāja” teritorijā. Projekta īstenošana ļaus krasi uzlabot BDZ kvalitāti no apauguma atbrīvotajā teritorijā, tas ir labāk un ātrāk tiks izplatīta bioloģiski daudzveidīgo zālāju atbilstošā augu “sabiedrība”, kā arī tiks paplašināta ķikutu riesta vieta Latvijā, tieši Lazdukalna pagastā. Iekoptajās pļavās tiks veicināta maz sastopamo lauku putnu populācijas pavairošanās.

Vadlīnija Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība
Realizācijas laiks 30.04.2022
Īstenotājs SILAKALNI I
Kārsavas nov., Mežvidu pag., Otrie Mežvidi, LV-5725
Projekta kopējās izmaksas 54 730.05 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 46 520.55 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 46 520.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.