• Sākums >
  • Dabas daudzveidību saudzējošas jauniešu kopienas veidošana

Dabas daudzveidību saudzējošas jauniešu kopienas veidošana

Reģ Nr. 1-08/89/2020

Projekta mērķis

Projekta virsmērķis: Izglītoti un atbildīgi jaunieši par bioloģisko daudzveidību un aktuālajiem izaicinājumiem dabas kapitāla saglabāšanā Latvijā un pasaulē. Projekta mērķis: Veidot jauniešu kopienu, kura cenšas dzīvot videi draudzīgi, domā un rīkojas bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas labā, piekopj ilgtspējīgus un dabu nenoplicinošus paradumus.

Projekta uzdevumi

1. Izstrādāt Latvijai jaunu Pasaules Skautu kustības organizācijas (WOSM) un World Wildlife Found (WWF) atbalstītu jauniešu izglītības un aktīvas iesaistes programmu; 2. Izmantojot jauno programmu jeb izaicinājumu, izglītot vismaz 400 jauniešus par videi draudzīgiem paradumiem, aprites ekonomiku (tai skaitā atkritumiem) un balansu starp bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un gudru dabas resursu apsaimniekošanu; 3. Īstenot izglītojošu kampaņu medijos, īpašu uzmanību vēršot uz atbildīgu uzvedību dabā, turpinot iniciatīvu “Dabā ejot, ko atnesi, to aiznes!”, kurā kā vēstneši tiek iesaistīti projekta ietvaros izglītotie jaunieši; 4. Izveidot izglītojošu dokumentālu filmu par šodienas izaicinājumiem, patēriņa kultūras un dabas saglabāšanas aspektiem, jauniešu redzējumā.

Projekta rezultāti

1. Izstrādāta Latvijai jauna Pasaules Skautu kustības organizācijas (WOSM) un World Wildlife Foundation (WWF) atbalstīta jauniešu izglītības un aktīvas iesaistes programmu jeb izaicinājums “Zemes cilts; 2. Izmantojot jauno programmu jeb izaicinājumu, izglītoti vismaz 400 jaunieši par videi draudzīgiem paradumiem, aprites ekonomiku (tai skaitā atkritumiem) un balansu starp bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un gudru dabas resursu apsaimniekošanu: • novadītas vismaz 5 izglītojošās nodarbības vienību vadītājiem, skautiem un gaidām, 5 darbības reģionos, apmācot vismaz 50 skautu un gaidu vadītājus, kuri pēc tam varēs vadīt nodarbības jauniešiem savās vienībās un palīdzēt viņiem veikt programmu - izpildīt izaicinājumu. • novadītas vismaz 60 nodarbības, 20 skautu un gaidu vienībās (katrā vismaz 3 nodarbības), kurās jaunieši uzzinās par izaicinājumu, uzsāks tā veikšanu un pildīs izaicinājuma nosacījumus; 3. Īstenota izglītojoša kampaņa medijos, īpašu uzmanību vēršot uz atbildīgu uzvedību dabā, turpinot iniciatīvu “Dabā ejot, ko atnesi, to aiznes!”, kurā kā vēstneši iesaistīti vismaz 5 projekta ietvaros izglītotie jaunieši: ○ vizuālo materiālu izstrāde un izvietošana sociālos tīklos, digitālos medijos un cituviet publiskā telpā, ○ dalība vismaz 5 nacionāla mēroga TV vai radio raidījumos; ○ organizētas vismaz 15 publikācijas, ziņas par projekta aktualitātēm medijos; ○ izvietota un izstādīta instalācija vismaz 3 Rīgas lielveikalos par atkritumu apjomu atrodoties dabā salīdzinājumā ar periodu pirms tūkstoš gadiem; 4. Izveidota izglītojoša dokumentāla filma par šodienas izaicinājumiem, patēriņa kultūras un dabas saglabāšanas aspektiem jauniešu redzējumā; 5. Organizēta dokumentālā filmas izrādīšana tiešsaistē dažādos kanālos un kino, ja epidemoloģiskā situācija valstī to ļaus; 6. Veikts pašnovērtējums, projekta kopsavilkums, atskaites un nosūtītas LVAF.

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 31.10.2021
Īstenotājs Pasaules Dabas fonds
Rīga, Elizabetes iela 8-4, LV-1010
Projekta kopējās izmaksas 41 159.90 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 37 003.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 37 003.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.