Fonda padomes sēdes Nr. 11 - 21.11.2023 rezultāti

1. Par projekta iesniegumiem, kas iesniegti saskaņā ar nosacījumiem, lai pretendētu uz finansējuma saņemšanu no valsts budžeta apakšprogrammas “Vides aizsardzības projekti” funkciju deleģējuma līgumu izpildei.
Jūras krasta līnijas un augstākās bangas robežas un tās buferjoslas monitoringa un aprēķināšanas uzsākšana
1-08/136/2023 Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs
Piešķirt - 38 800.00 €
Nacionālā botāniskā dārza Ex situ genofonda kolekciju un ekspozīciju uzturēšanas un eksponēšanas daļēja nodrošināšana no 2023. līdz 2025. gadam
1-08/128/2022 Nacionālais botāniskais dārzs
Piešķirt - 69 995.00 €
2. Par apakšprogrammas 21.13.00. “Nozares vides projekti” pasākumiem.
2.1 Par izmaiņām Valsts vides dienesta īstenotajos pasākumos (projektos) un finansējuma PĀRDALI apakšprogrammas “Nozares vides projekti” ietvaros.
Esi zinošs - 2023!
1-08/23/2023 Valsts vides dienests
Piešķirt
Starptautiskā sadarbība - labākai vides pārvaldībai un profesionālajai izaugsmei
1-08/21/2023 Valsts vides dienests
Piešķirt - 1 230.00 €
2.2 Par izmaiņām Vides pārraudzības valsts biroja īstenotajos pasākumos (projektos) un finansējuma ietaupījumu un pārdali apakšprogrammas “Nozares vides projekti” ietvaros.
Izglītojoša kampaņa “Aizsargā vidi kopā ar Eiropas Savienības Ekomarķējumu!”
1-08/40/2023 Vides pārraudzības valsts birojs
Piešķirt
Izglītojoša kampaņa "Iepazīsti EMAS" – 2023. gads
1-08/39/2023 Vides pārraudzības valsts birojs
Piešķirt
Kompetenču laboratorija VPVB – 2023. gads
1-08/36/2023 Vides pārraudzības valsts birojs
Piešķirt
Tulkošanas pakalpojumi VPVB - 2023. gads
1-08/38/2023 Vides pārraudzības valsts birojs
Piešķirt - 514.00 €
2.3 Par izmaiņām Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas īstenotajos pasākumos (projektos) un finansējuma ietaupījumu, papildu līdzekļu piešķiršanu un pārdali apakšprogrammas “Nozares vides projekti” ietvaros.
2023. gada dabas aizsardzības starptautiskās sanāksmes
1-08/19/2023 VARAM
Piešķirt
Vides diena - 2023
1-08/20/2023 VARAM
Piešķirt - 41 745.00 €
2.4 Par apakšprogrammas 21.13.00 “Nozares vides projekti” 2023.gada pasākumu pieteikumu prioritāro sarakstu Nr.2
Mitruma ierobežošana LNDM pagrabtelpās, ģeoloģiskā krājuma saglabāšanas apstākļu nodrošināšana atbilstoši normatīvo aktu prasībām
1-08/131/2023 Latvijas Dabas muzejs
Piešķirt - 25 000.00 €
Sadedzināšanas iekārtu emisiju testēšana
1-08/133/2023 Valsts vides dienests
Piešķirt - 3 777.00 €
DAP pārvaldīšanā nodoto zemes vienību kadastrālās uzmērīšanas papildu darbi
1-08/132/2023 Dabas aizsardzības pārvalde
Piešķirt - 21 580.00 €
Infrastruktūras remontdarbi ĪADT neparedzētu laikapstākļu radīto seku novēršanai, LDT “Āpšu mājas” izbūves pabeigšana un invazīvo sugu apkarošanas pasākumi
1-08/135/2023 Dabas aizsardzības pārvalde
Piešķirt - 27 866.00 €
DAP materiāltehniskā aprīkojuma iegāde
1-08/134/2023 Dabas aizsardzības pārvalde
Atlikt
3. Par Fonda finansējuma pārdali 2024.gadā
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.