• Sākums >
  • Izglītojoša kampaņa “Aizsargā vidi kopā ar Eiropas Savienības Ekomarķējumu!”

Izglītojoša kampaņa “Aizsargā vidi kopā ar Eiropas Savienības Ekomarķējumu!”

Reģ Nr. 1-08/40/2023

Projekta mērķis

Veicināt Eiropas Savienības Ekomarķējuma atpazīstmību Latvijā, informējot sabiedrību par tā priekšrocībām un veiksmes stāstiem Latvijā un Eiropas Savienībā. Kopumā Eiropas Savienībā šobrīd piešķirtas 2 270 ES Ekomarķējuma licences, kas ir lielākais līdz šim izsniegatais ES Ekomarķējuma licenču skaits, no tām 61 pēdējos sešos mēnešos (https://environment.ec.europa.eu/topics/circular-economy/eu-ecolabel-home/business/ecolabel-facts-and-figures_en). ES Ekomarķējuma izsniegto licenču skaits Latvijā pieaug mēreni un šobrīd sasniedzis 5 licences (79 produkti), ar vislielāko īpatsvaru tieši līdzkļu cietā seguma tīrīšanai produktu grupā. Kopumā ES Ekomarķējums ietver kritērijus 24 dažādu produktu grupās, līdz ar to, attīstoties sabiedrības vides apziņai, pastāv liels potenciāls nākotnē palielināties ES Ekomarķēto produktu skaitam.

Projekta uzdevumi

1. Tirgus izpētes, cenu aptaujas veikšana, iepirkuma izsludināšana un līguma slēgšana ar darba izpildītāju. 2. Organizēt divus informatīvus sadarbības seminārus dažādām mērķgrupām (uzņēmumi, valsts un pašvaldību iestādes u.c. organizācijas) par mazgāšanas līdzekļu produktu grupās ietvertajiem kritērijiem, kas ir visatpazīstamākā ES Ekomarķējuma produktu grupa Latvijas tirgū (kopā 3 no 4 licencēm šobrīd izsniegtas šajā produktu grupā), ietverot arī pozitīvos pieredzes stāstus no Eiropas Savienības (turpmāk – ES) Ekomarķētajiem uzņēmumiem. 3. Mārketinga un publicitātes pasākumu nodrošināšana gan dalībnieku piesaistīšanai informatīvajiem semināriem, gan informācijas aktualizēšanai VPVB mājaslapā par ES Ekomarķējumu (infografika, pieredzes stāsti, publikācijas par semināriem, gūtajām atziņām). 4. Starptautiskas pieredzes un zināšanu iegūšana starptautiskajā konferencē saistībā ar ES Ekomarķējumu un ilgtspējīgu vides politiku.

Projekta rezultāti

1. Veikta tirgus izpēte par sadarbības semināru organizēšanu un mārketinga un publicitātes pasākumiem, sagatavots un izsludināts iepirkums. Izvēlēti potenciālie pretendenti un sagatavoti tirgus cenas izpētes un iepirkuma protokoli, noslēgti divi līgumi darba uzdevumu izpildei. 2. Organizēti un novadīti divi informatīvie sadarbības semināri ES Ekomarķējuma jomā: - 2023.gada septembrī seminārs par cietā seguma tīrīšanas līdzekļu grupai ietvertajām prasībām (kritērijiem ES Ekomarķējuma piešķiršanai) – uzņēmumiem, kas būtu ieinteresēti šīs grupas līdzekļu reģistrācijai (vai ir jau reģistrēti citās līdzekļu grupās) ES Ekomarķējumā, piemēram, SIA “KVADRO”, Sonata Enterprise Inc, filiāle Latvijā, SIA “Happy Fish”, SIA “Lori Fragrances”, kā arī organizācijām, kas nodarbojas ar ilgtspējīgu marķējumu popularizēšanu, piemēram, Biedrība “Ekodizaina kompetences centrs”, kopumā aptuveni līdz 20 dalībnieku (iespējams vairāki no viena uzņēmuma, iestādes). Pieredzes stāsts no SIA “KVADRO”. - 2023.gada novembrī, seminārs par līdzekļu trauku mazgāšanai ar rokām grupā ietvertajām prasībām (kritērijiem ES Ekomarķējuma piešķiršanai) – uzņēmumiem, kas būtu ieinteresēti šīs grupas līdzekļu reģistrācijai (vai ir jau reģistrēti citās līdzekļu grupās) ES Ekomarķējumā, piemēram, SIA “KVADRO”, Sonata Enterprise Inc, filiāle Latvijā, SIA “Happy Fish”, SIA “Lori Fragrances”, kā arī organizācijām, kas nodarbojas ar ilgtspējīgu marķējumu popularizēšanu, piemēram, Biedrība “Ekodizaina kompetences centrs”, kopumā aptuveni līdz 20 dalībnieku (iespējams vairāki no viena uzņēmuma, iestādes). Pieredzes stāsts biedrības "Ekodizaina kompetences centrs" par ilgtspējīgu marķējuma popularizēšanu. Semināra/sanāksmes dienas kārtība, dalībnieku saraksts, semināra/sanāksmes prezentācijas (priekšlikumu un komentāru apkopojums). 3. Tiek realizēti mārketinga un publicitātes pasākumi: izveidota viena infografika par ES Ekomarķējuma piešķiršanas kārtību (iesniedzamajiem dokumentiem), divas publikācijas publicēšanai VPVB mājaslapā par ES Ekomarķējuma aktualitātēm un atziņas no semināriem septembrī un novembrī. 4. Divu VPVB darbinieku dalība starptautiskā konferencē ES Zaļās nedēļas (EU Green Week), ietvaros (atskaite par dalību konferencē).

Vadlīnija Nozares vides projekti
Realizācijas laiks 31.12.2023
Īstenotājs Vides pārraudzības valsts birojs
Rīga, Rūpniecības iela 23, LV-1045
Projekta kopējās izmaksas 19 841.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 19 841.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 11 379.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.