Vides diena - 2023

Reģ Nr. 1-08/20/2023

Projekta mērķis

Veicināt sabiedrības un uzņēmumu informētību un izpratni par dabas un vides aizsardzības jautājumiem, par aktualitātēm vides un dabas aizsardzībā, it īpaši saistībā ar EK Zaļo kursu, tā mērķiem un izaicinājumiem. Sabiedrības informēšana par vides un dabas normatīvo aktu ievērošanas nepieciešamību, izmantojot daudzveidīgu pieeju.

Projekta uzdevumi

1. Pasākuma “Vides dienas konference – 2023” nodrošināšana (izmantot pakalpojumus esošā ar SIA “3K Management” līguma Nr.IL/94/2020 ietvaros (Iepirkuma identifikācijas Nr. VARAM/2020/19) par semināru un konferences organizēšanas tehnisko un saturisko nodrošinājuma sniegšanu darba uzdevumu izpildei): 1.1. Skatuves zonas iekārtošana, apgaismojums, apskaņošana (tai skaitā muzikālajam priekšnesumam), skatītāju zonas iekārtošana (ar stāvgaldiem), kafijas paužu zona, reģistrācijas galds, ekrāns ar pasākuma programmu, starpdiskusiju aktivitāšu tehniskais nodrošinājums; 1.2. Kafijas pauzes, pusdienas nodrošinājums konferences dalībniekiem. 2. Līguma slēgšana par “Stratēģiskās koncepcijas izveide vides un dabas aizsardzības jautājumu komunikācijai”. 3. Stratēģiskās koncepcijas izveide vides un dabas aizsardzības jautājumu komunikācijai.

Projekta rezultāti

Organizēts Pasaules vides dienai veltītu pasākums “Vides dienas konference – 2023”, t.sk. nodrošināta sabiedrības informēšana par vides un dabas normatīvo aktu ievērošanas nepieciešamību, it īpaši saistībā ar EK Zaļo kursu, tā mērķiem un izaicinājumiem, izmantojot daudzveidīgu pieeju. Konferences laikā diskusijas veidā uzrunāt sabiedrību par pašvaldību esošām un potenciālām kompetencēm aprites ekonomikas iedzīvināšanā. Uzsvērt dažādu grupu lomu aprites ekonomikas iedzīvināšanā un iedrošināt ar reālistiskiem piemēriem. Pārliecināt, ka aprites ekonomika ir ilgtspējas, izaugsmes un konkurētspējas dzinulis kā valsts, tā uzņēmuma un indivīda līmenī. 2. Ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Lejiņa & Partneri”, noslēgts līgums Nr.IL/79/2023, pamatojoties uz veikto iepirkuma procedūru elektronisko iepirkumu sistēmā (EDS) atbilstoši PIL 9. panta kārtības (Iepirkuma identifikācijas Nr.: VARAM 2023/33) rezultātiem no 10.11.2023. par “Stratēģiskās koncepcijas izveide vides un dabas aizsardzības jautājumu komunikācijai” darba uzdevumu izpildei. 3. Izpildītājs sagatavo radošo un stratēģisko koncepciju, kas būtu universāli pielietojama VARAM un ieinteresēto pušu komunikācijā ar sabiedrību, ar mērķi veicināt VARAM vēlamos naratīvus par vides un dabas aizsardzību Latvijā un iesniedz VARAM Vides aizsardzības departamentam un Sabiedrisko attiecību nodaļai iekšējai lietošanai. Īstenota pasākuma “Vides dienas konference – 2023” tehniskā nodrošināšana un apkalpošana. Konferences plānotais dalībnieku skaits ~ 150 dalībnieki. VARAM nodrošina konferences komunikācijas kampaņas aktivitātes publicēšanu VARAM tīmekļvietnē.

Vadlīnija Nozares vides projekti
Realizācijas laiks 31.12.2023
Īstenotājs VARAM
Rīga, Peldu iela 25, LV-1494
Projekta kopējās izmaksas 55 000.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 55 000.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 55 778.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.