• Sākums >
  • 2023. gada dabas aizsardzības starptautiskās sanāksmes

2023. gada dabas aizsardzības starptautiskās sanāksmes

Reģ Nr. 1-08/19/2023

Projekta mērķis

Līdzdalība 2023.gada starptautiskās sanāksmēs dabas aizsardzības jomā. Tādā veidā veicinot Latvijas iesaisti aktuālos starptautiskos un Eiropas Savienības dabas aizsardzības politikas jautājumos.

Projekta uzdevumi

1. Dalība HELCOM Bioloģiskās daudzveidības, aizsardzības un atjaunošanas darba grupas sanāksmē (Helsinki, Somija). 2. Dalība Eiropas Zosu apsaimniekošanas platformas Starptautiskās darba grupas 8. sanāksmē (Bonna, Vācija). 3. Dalība ES dalībvalstu un Eiropas Komisijas Dabas direktoru sanāksmē (Madride, Spānija). 4. Latvijas pārstāvības nodrošināšana Bioloģiskās daudzveidības konvencijas 15. pušu konferencē (Nairobi, Kenija, 19.-20. oktobris). 5. Dalība projekta LIFE Coast Adapt noslēguma konferencē (Malme, Zviedrija). 6. Sadarbībā ar Eiropas Komisiju, nodrošināt Baltijas jūras bioģeogrāfiskā semināra tehnisko norisi Rīgā, tajā skaitā nodrošināt: 6.1. ievada un noslēguma plenārsesijas konferenču telpu un aprīkojumu, 6.2. sanāksmju telpas un aprīkojumu darba grupām, 6.3. kafijas pauzes, gala vakariņas un bufetes vakariņas ar pieredzes apmaiņu, stenda referātiem; 6.4. stenda referātu noformēšanu; 6.5. izbraukuma sesiju uz ģeoloģisko un ģeomorfoloģisko dabas pieminekli “Veczemju klintis”, kas atrodas dabas liegumā “Vidzemes akmeņainā jūrmala” un robežojas ar aizsargājamo jūras teritoriju “Vitrupe-Tūja”; 6.6. pusdienas izbraukuma sesijas laikā. 7. Dalība Konvencijas par Eiropas dzīvās dabas un dabisko dzīvotņu aizsardzības 43. pastāvīgās komitejas sanāksmē (Strasbūra, Francija). 8. Dalība Eiropas Ilgtspējīga tūrisma hartas sertifikātu pasniegšanas pasākumā (Brisele, Beļģija). 9. Dalība Eiropas Savienības Bioloģiskās daudzveidības platformas sanāksmē (Brisele, Beļģija). 10. Dalība Sauszemes (Boreālā reģiona) bio-ģeogrāfiskajā seminārā par ES Bioloģiskās daudzveidības stratēģijas mērķiem (Nuuksio, Somija). 11. Dalība Eiropas Komisijas Biotopu komitejas sanāksmē (Brisele, Beļģija). 12. Dabas aizsardzības pārvaldes darbinieku dalība vides izglītības un sabiedrības informēšanas pieredzes apmaiņā un apmācībā Žagares Reģionālajā dabas parkā un Kuršu kāpas nacionālajā parkā (Lietuva). 13. Dalība Eiropas Komisijas LIFE programmas komitejas sanāksmē (Brisele, Beļģija). 14. Iespējamas papildus projektā neparedzētas sanāksmes.

Projekta rezultāti

1. Nodrošināta 1 (viena) Latvijas pārstāvja dalība HELCOM Bioloģiskās daudzveidības, aizsardzības un atjaunošanas darba grupas sanāksmē (atskaite par dalību sanāksmē). 2. Nodrošināta 2 (divu) Latvijas pārstāvju dalība Eiropas Zosu apsaimniekošanas platformas Starptautiskās darba grupas 8. sanāksmē (atskaite par dalību sanāksmē). 3. Nodrošināta 2 (divu) Latvijas pārstāvju dalība ES dalībvalstu un Eiropas Komisijas Dabas direktoru sanāksmē (atskaite par dalību sanāksmē). 4. Nodrošināta 1 (viena) Latvijas pārstāvja dalība Bioloģiskās daudzveidības konvencijas 15. pušu konferencē (informācija par sanāksmes rezultātu) Piezīme: Latviju pārstāvēja Vācijas vēstniecības pārstāve Nairobi. Ar projekta finansējumu segta akreditācijas vēstules drukātā oriģināla nogāde Viļņā Lietuvas delegācijas pārstāvjiem, kas to nogādāja Nairobi. 5. Nodrošināta 1 (viena) Latvijas pārstāvja dalība projekta LIFE Coast Adapt noslēguma konferencē (atskaite par dalību sanāksmē) 5. Nodrošināta 2 (divu) Latvijas pārstāvju dalība Konvencijas par migrējošo savvaļas dzīvnieku sugu aizsardzību 14. pušu sanāksmē (atskaite par dalību sanāksmē). 6. Nodrošināts 3 (trīs) dienu seminārs astoņu Baltijas jūras Eiropas Savienības dalībvalstu (Latvija, Lietuva, Igaunija, Polija, Vācija, Somija, Zviedrija, Dānija) ekspertiem un lēmumu pieņēmējiem par Baltijas jūras īpaši aizsargājamo dabas teritoriju, sugu un biotopu mērķiem ar aptuveno dalībnieku skaitu – 60 personas. Semināra dienas kārtības, dalībnieku saraksti, semināru prezentācijas. 7. Nodrošināta 2 (divu) Latvijas pārstāvju dalība Konvencijas par Eiropas dzīvās dabas un dabisko dzīvotņu aizsardzības 43. pastāvīgās komitejas sanāksmē (atskaite par dalību sanāksmē). 8. Nodrošināta 1 (viena) Latvijas pārstāvja dalība Eiropas Ilgtspējīga tūrisma hartas sertifikātu pasniegšanas pasākumā (atskaite par dalību pasākumā). 9. Nodrošināta 1 (viena) Latvijas pārstāvja dalība Eiropas Savienības Bioloģiskās daudzveidības platformas sanāksmē (atskaite par dalību sanāksmē). 10. Nodrošināta 3 (trīs) Latvijas pārstāvju dalība Sauszemes (Boreālā reģiona) bio-ģeogrāfiskajā seminārā par ES Bioloģiskās daudzveidības stratēģijas mērķiem (atskaite par dalību seminārā). 11. Nodrošināta 1 (viena) Latvijas pārstāvja dalība Eiropas Savienības Bioloģiskās daudzveidības platformas sanāksmē (atskaite par dalību sanāksmē). 12. Nodrošināta Dabas aizsardzības pārvaldes darbinieku dalība vides izglītības un sabiedrības informēšanas pieredzes apmaiņā un apmācībā Žagares Reģionālajā dabas parkā un Kuršu kāpas nacionālajā parkā (komandējuma atskaite). 13. Dalība Eiropas Komisijas LIFE programmas komitejas sanāksmē (atskaite par dalību sanāksmē). 14. Nodrošināta Latvijas pārstāvība (atskaite par dalību sanāksmē/-s).

Vadlīnija Nozares vides projekti
Realizācijas laiks 31.12.2023
Īstenotājs VARAM
Rīga, Peldu iela 25, LV-1494
Projekta kopējās izmaksas 49 201.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 49 201.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 28 700.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.