Fonda padomes sēdes Nr. 4 - 30.03.2016 rezultāti

1. Vispārīgie jautājumi
Fonda finansiālais stāvoklis 2016
Pieņemt zināšanai
Par projektu konkursa izsludināšanu aktivitātē "Zivju resursu aizsardzības pasākumi"
Par projektu konkursa izsludināšanu aktivitātē "Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (ĪADT) dabas aizsardzības plānu ieviešana"
2. Konkursā iesniegtie projektu iesniegumi finansējuma saņemšanai 2016.gadā no valsts budžeta apakšprogrammas "Nozares vides projekti" II kārta
Starptautiskā Jauno Reindžeru nedēļa / pieredzes apmaiņa Latvijas ĪADT
1-08/12/2016 Dabas aizsardzības pārvalde
Piešķirt - 11 843.00 €
Sēņu mulāžu izveidošana Latvijas Dabas muzejā kolekcijas pieejamības nodrošināšanai un apmeklējuma kvalitātes paaugstināšanai
1-08/11/2016 Latvijas Dabas muzejs
Piešķirt - 7 018.00 €
Dabas aizsardzības pārvaldes kapacitātes celšana ES struktūrfondu apguvei valsts mēroga biotopu kartēšanas nodrošināšanai
1-08/10/2016 Dabas aizsardzības pārvalde
Piešķirt - 26 523.00 €
Valsts vides dienesta inspektoru un ekspertu darba veiktspējas stiprināšana un kompetences paaugstināšana zemes dzīļu izmantošanas jomā
1-08/17/2016 Valsts vides dienests
Piešķirt - 4 280.00 €
Valsts vides dienesta ekspertu un inspektoru kvalifikācijas paaugstināšana pazemes ūdeņu aizsardzības jomā
1-08/16/2016 Valsts vides dienests
Piešķirt - 8 182.00 €
VARAM dalība izstādē "Vide un enerģija 2016"
1-08/24/2016 VARAM
Piešķirt - 8 000.00 €
Valsts vides dienesta atkritumu apsaimniekošanas kontroles darba grupas kapacitātes celšana un sadarbības nodrošināšana ar Baltijas jūras valstu kompetentajām iestādēm atkritumu pārrobežu sūtījumu jomā
1-08/19/2016 Valsts vides dienests
Piešķirt - 7 005.00 €
Valsts vides dienesta reģionālo vides pārvalžu piesārņojuma kontroles inspektoru teorētiskās un praktiskās apmācības darbam ar olfaktometru
1-08/18/2016 Valsts vides dienests
Piešķirt - 2 070.00 €
Pāces HES darbības ietekmes izvērtēšana dabas liegumos "Pāces pļavas” un “Raķupes ieleja”
1-08/14/2016 Dabas aizsardzības pārvalde
Noraidīt
Izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu un videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanas 2014.gada datu izvērtējums un analīze
1-08/20/2016 Valsts vides dienests
Piešķirt - 9 890.00 €
Nelikumīgu zvejas rīku identificēšanas uzlabošana
1-08/22/2016 Valsts vides dienests
Piešķirt - 17 104.00 €
Ilgtspējīga tūrisma principu ieviešana iepriekš noteiktās 15 mērķteritorijās
1-08/13/2016 Dabas aizsardzības pārvalde
Noraidīt
Latvijas uzņēmumu, pašvaldību un iedzīvotāju ilgtspējīgas domāšanas veicināšana
1-08/15/2016 Valsts vides dienests
Noraidīt
Infografiku izstrāde un sabiedrības informēšana par Valsts vides dienesta darbu
1-08/21/2016 Valsts vides dienests
Noraidīt
Priekšlikumi zemes un augsnes degradācijas klasifikācijas, kritēriju un novērtēšanas kārtības izstrādei
1-08/26/2016 VARAM
Piešķirt - 16 530.00 €
Jauno Eiropas Savienības prasību ieviešana radiācijas drošības jomā
1-08/27/2016 VARAM
Piešķirt - 6 050.00 €
3. Konkursā iesniegtie projektu iesniegumi aktivitātē "Videi draudzīga dzīvesveida popularizēšana" I kārta
Vides mēnesis Latvijas Dabas muzejā. Alternatīvās enerģijas iespējas un nozīme klimata pārmaiņu mazināšanā
1-08/49/2016 Dabas muzeja atbalsta biedrība
Piešķirt - 6 480.00 €
Dabas izziņas pasākums “Piliens dabas”
1-08/74/2016 Jauniešu vētra
Piešķirt - 3 665.00 €
Videi draudzīgi gadatirgi Brīvdabas muzejā
1-08/43/2016 homo ecos:
Piešķirt - 7 687.00 €
Nats Velo Rats
1-08/82/2016 Radi vidi pats
Piešķirt - 3 692.00 €
Meža izziņas spēle „Dzeņa raibumi”
1-08/73/2016 Valkas ģimnāzijas vecāku biedrība
Piešķirt - 2 847.00 €
Kampaņa “Spoku tīkli”
1-08/57/2016 Pasaules Dabas fonds
Piešķirt - 5 889.00 €
Kampaņa “Mana jūra” 2016
1-08/76/2016 Vides Izglītības fonds
Piešķirt - 20 000.00 €
Zaļais Pedālis
1-08/30/2016 Dēms
Piešķirt - 5 067.00 €
Atklāj putnu migrācijas burvību!
1-08/51/2016 Latvijas Ornitoloģijas biedrība
Piešķirt - 21 000.00 €
Eju es gar Vaidaviņas krastiem!
1-08/63/2016 Apes Jauniešu klubs "Sliedes"
Piešķirt - 2 460.00 €
KAMPAŅA “LATVIJAS ZAĻĀKAIS BIROJS”
1-08/44/2016 Eizenšteins un dēli
Piešķirt - 39 000.00 €
Bioloģiskās daudzveidības aizsardzība meža apsaimniekošanā
1-08/58/2016 Pasaules Dabas fonds
Piešķirt - 15 348.00 €
Mana izvēle - bez plastmasas maisiņiem
1-08/39/2016 Latvijas Zaļā josta
Noraidīt
Videi draudzīga dzīvesveida popularizēšana Līvānu novadā
1-08/47/2016 Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija
Noraidīt
Tiešsaistes kameras pie aizsargājamo putnu ligzdām
1-08/48/2016 Latvijas Dabas fonds
Noraidīt
Latvijas dabas bagātības
1-08/71/2016 Pasaules Dabas fonds
Noraidīt
Konkurss "Gada lauksaimnieks"
1-08/72/2016 Pasaules Dabas fonds
Noraidīt
Aptver Lubāna mitrāju
1-08/61/2016 Pie Kraujas
Noraidīt
Veclaicene – dabas fenomens caur orientēšanās prizmu
1-08/37/2016 Veclaicenes Avotiņš
Noraidīt
Kampaņa “Atpūšos Atbildīgi” - videi draudzīga dzīvesveida popularizēšana
1-08/53/2016 AKA Latvia
Noraidīt
Ej droši dabā 2016
1-08/64/2016 Abavas ielejas attīstības centrs
Noraidīt
Šķirošanas skrējiens 2016
1-08/25/2016 Latvijas Iepakojuma asociācija
Noraidīt
Izturētspējas akcija KOPĀ STIPRĀKI
1-08/54/2016 Bērnu vides skola
Noraidīt
Baltijas Baso pēdu ultramaratons
1-08/32/2016 Latvijas Baskāju skriešanas biedrība
Noraidīt
Uzklausīt, iepazīt, padomāt un rīkoties!
1-08/60/2016 Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta atbalsta biedrība
Noraidīt
Akcija „Jūti dabu!”
1-08/84/2016 Centrs Valdardze
Noraidīt
Radoši vides izziņas pasākumi “Sajūti dabu!” Preiļos un Riebiņos
1-08/59/2016 Ģimeņu atbalsta centrs "Puķuzirnis"
Noraidīt
Patērētāju ceļvedis zaļākam dzīvesveidam
1-08/46/2016 Zaļā brīvība
Noraidīt
Apceļo pirmo Latvijas ģeoparku - Ziemeļvidzemē!
1-08/87/2016 Ziemeļvidzemes ģeoparks
Noraidīt
Mobilās lietotnes Vides SOS pilnveidošana un popularizēšana
1-08/52/2016 Vides fakti
Noraidīt
Akcija “Vide un Vegānisms”
1-08/42/2016 homo ecos:
Noraidīt
Atrodi savu senču dārzu mežā!
1-08/55/2016 Annas koku skolas biedrība
Noraidīt
Šķirojot radi resursus!
1-08/75/2016 Preiļi izglītotai Latvijai
Noraidīt
Videi draudzīgo risinājumu ieviešana un popularizēšana starptautiska mūsdienu etniskās mūzikas un seno amatu festivāla „Zobens un Lemess” ietvaros. I kārta
1-08/50/2016 Alternatīvās kultūras centrs Krauklis
Noraidīt
Sargājam to, ko pazīstam – putni Kāla ezerā un Latvijā
1-08/38/2016 Kāla ezera padome
Noraidīt
Izvēlīgais Zaļulis
1-08/23/2016 Vides Vārds
Noraidīt
Mazirbes dabas takas aicina katru vides draugu!
1-08/41/2016 Mazirbes draugu kopa
Noraidīt
Zaļo gaismu lietu otrai dzīvei!
1-08/88/2016 Mantinieki
Noraidīt
Ejam, skrienam, kustamies II
1-08/89/2016 Latvijas Ārstu biedrība
Noraidīt
Kuldīgas vecpilsētas Ventas senlejā kultūrvēsturiskās ainavas iepazīšana un saglabāšana
1-08/34/2016 Dabas spēka aģentūra
Noraidīt
Zaļais sūnu festivāls
1-08/35/2016 Baltijas krasti
Noraidīt
Otrā jaunība
1-08/79/2016 Media Gids
Noraidīt
Cilvēks saskaņā ar dabu
1-08/81/2016 Liepājas Universitātes Zinātnes un inovāciju parks
Noraidīt
Arī Tu vari!
1-08/83/2016 Spēkavots
Noraidīt
Iepazīstam Rāznu
1-08/31/2016 Autisma atbalsta punkts Rēzeknē
Noraidīt
Ilgtspējīga dzīvesveida veicināšana Latvijas ģimenēs
1-08/78/2016 Ventspils Augsto tehnoloģiju parks
Noraidīt
STEGAI pa pēdām
1-08/80/2016 Ventas krasti
Noraidīt
Videi draudzīgi mazdārziņi un sētas
1-08/68/2016 Jāņupes iedzīvotāji
Noraidīt
Putni un augi – mūsu draugi, kaimiņi un pilsētas elpa, Zaļās Rīgas sardzē
1-08/70/2016 Cita Rīga
Noraidīt
Atkritumu šķirošana
1-08/45/2016 Oktapuss
Noraidīt
‘’Laimes lācis’’ un videi draudzīgi skolēni
1-08/40/2016 SILTA SIRDS
Noraidīt
Nemet mani ārā
1-08/85/2016 Latvijas zinātnes centru apvienība
Noraidīt
Svētupe – fiziskas aktivitātes un zināšanas par vidi no skolnieka līdz valstsvīram
1-08/77/2016 Silva Fortis
Noraidīt
Beidz lieki tērēt resursus - ir efektīvāks veids kā iegūt
1-08/86/2016 Latvijas Būvju informācijas modelēšanas biedrība
Noraidīt
ECOHOME (Ekomāja) – akcija ilgtspējīgas būvniecības un zaļa dzīvesveida Latvijā popularizēšanai, I kārta
1-08/29/2016 ECOHOME
Noraidīt
Festivāls Helsus „Ķermenim Dvēselei Veselībai”
1-08/36/2016 Apvienotā reģionu biedrība
Noraidīt
Dzer krāna ūdeni – nevairo atkritumus!
1-08/28/2016 Sapņu tilti
Noraidīt
Gandrīz nulle!
1-08/33/2016 CO2 faktors
Noraidīt
Atbildības parks
1-08/66/2016 Dzīvnieku pansija Ulubele
Noraidīt
Vides aizsardzības problēmu risināšana un vides izglītības pilnveidošana, nodrošinot pilot-apmācību ciklu skolēniem āra mācību klasē.
1-08/62/2016 Jelgava 21. gadsimtā
Noraidīt
Akcijas "Zaļā vidē - zaļam būt" organizēšana Rēzeknes pilsētā un novadā
1-08/65/2016 Four - E
Noraidīt
Medumu ezera peldvietas attīrīšanas un paplašināšana
1-08/56/2016 Medumu Cerība
Noraidīt
4. Iesniegtie nacionālas nozīmes projekti
„Zaļā sertifikāta” aktualizēšana, informācija un pretendentu pārbaude 2016. gadā
1-08/8/2016 Latvijas Lauku tūrisma asociācija "Lauku ceļotājs"
Piešķirt - 4 266.00 €
Atbalsts LVĢMC upju baseinu apgabalu apsaimniekošanas plānu projektu 2016 - 2021 gadam ziņošanā
1-08/91/2016 Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs
Piešķirt - 12 340.00 €
Žurnāla "Vides Vēstis" papildus tirāža 2016. gadā
1-08/92/2016 Vides Vārds
Piešķirt - 6 000.00 €
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.