Ej droši dabā 2016

Reģ Nr. 1-08/64/2016

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir veidot iedzīvotāju izpratni par bioloģisko daudzveidību Abavas senlejas dabas parkā, veicināt iemaņu un prasmju veidošanos aktīvai atpūtai īpaši aizsargājamā dabas teritorijā. Rosināt iedzīvotājus izzināt apkārtni, izmantot Abavas senlejas reljefu, taku un ceļu tīklu veselīgai, videi draudzīgai atpūtai un attīstīt atbildīgu attieksmi pret dabas parka vērtībām.

Projekta uzdevumi

1. Abavas senlejas dabas parka ainavisko, bioloģisko un ģeoloģisko vērtību iepazīšanas pasākumi ejot dabā kopā ar vides gidiem un vides ekspertiem. Noorganizēt četrus publiskus bezmaksas pasākumus dabas parkā “Abavas senleja” – Kājāmgājēju dienas pa Imulas, Amulas un Abavas upju nogāžu mežu un pļavu takām 8.aprīlī un 1.maijā, Upju diena 2.jūlijā, Velodiena 27.augustā; 2. Atklātņu komplekta par Abavas senlejas dabas parka vērtībām sagatavošana un drukāšana; 3. Iknedēļas Abavas ielejas ziņu raidījumu sagatavošana un ziņu lasīšana tiešraidē Kurzemes radio no aprīļa līdz septembrim; 4. Abavas senlejas dabas parka vērtību popularizēšana tradicionālajos Kandavas novada svētkos maija nogalē un Sabiles pilsētas Vīna svētkos jūlija beigās; 5. Stāstu stāstīšana projekta “Ej droši dabā” foto un video reportāžās un to publicēšana interneta vidē dažādos sociālajos tīklos un biedrības mājas lapā. 6. Palielināt par Abavas senlejas vērtībām informētu cilvēku skaitu Latvijā un ārpus tās.

Projekta rezultāti

1. Notikuši 4 publiskie pasākumi 6 vides ekspertu un vides gidu vadībā – 8.aprīlī, 1.maijā, 2.jūlijā, 27.augustā; 2. Sagatavotas un nodrukātas 16 dažādas atklātnes, katra 1000 eksemplāri par Abavas senlejas dabas parku; 3. Sagatavotas un nodrukātas 4 veidu afišas par akcijas “Ej droši dabā” pasākumiem; 4. Sniegta informācija par dabas parku Kandavas novada un Sabiles svētku laikā, nosūtītas 300 atklātnes; 5. Nofilmēti un pārraidīti vismaz 4 TV sižeti par projekta pasākumiem un izveidota filmiņa par visu projektu; 6. Sagatavotas 26 Abavas senielejas ziņu pārraides tiešraidē; 7. Sagatavota 1 publikācija laikrakstā “Neatkarīgās Tukuma Ziņas” par projekta aktivitātēm; 8. Sagatavotas un izsūtītas 7 preses relīzes par gaidāmajiem projekta pasākumiem; 9. Sagatavoti 7 raksti pēc pasākumiem un publicēti senleja,lv, kandava.lv, sabile.lv un sociālajos tīklos facebook.com/AbavasIelejasAttistibasCentrs, draugiem.lv/aiac, twitter.com/senleja; 10. Sagatavotas 26 publikācijas internetā - fotostāsti vai video par dabas parka publiski pieejamām vērtībām- augiem, cilvēkiem, vēstures un ģeoloģijas pieminekļiem; 11. Veikta akcijas “Ej droši dabā” tiešo un netiešo dalībnieku uzskaite; 12. Veikts akcijas pasākumu un projekta pašvērtējums.

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 30.09.2016
Īstenotājs Abavas ielejas attīstības centrs
Kandava, Kandavas novads, Kūrorta iela 1b, LV-3120
Projekta kopējās izmaksas 13 937.36 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 10 435.00 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.