• Sākums >
  • Kampaņa “Mana jūra” 2016

Kampaņa “Mana jūra” 2016

Reģ Nr. 1-08/76/2016

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir palielināt sabiedrības un lēmumu pieņēmēju izpratni, kā arī aktualizēt uz risinājumiem orientētu diskusiju par jūras piesārņojošo atkritumu problemātiku Latvijas piekrastē. Projekts tiecas arī popularizēt sabiedrības iesaisti vides problēmu apzināšanā un risināšanā, projekta tiešajiem dalībniekiem līdzdarbojoties jūras piesārņojošo atkritumu sabiedriskā monitoringa sistēmas īstenošanā kampaņas norises laikā vairāk kā 40 vietās Latvijas piekrastē.

Projekta uzdevumi

1. Nodrošināt komunikāciju ar sabiedrību kampaņas sagatavošanas posmā par jūras piesārņojošo atkritumu situāciju Latvijā, par pamatu izmantojot 2016. gada aktuālo situāciju un uzkrāto informāciju. 2. Sagatavot un īstenot kampaņas komunikācijas un vides izglītības programmu, piesaistot informatīvos partnerus un atbalstītājus – masu informācijas līdzekļus, vides NVO, piekrastes pašvaldības, valsts vides institūcijas, atkritumu apsaimniekošanas nozares uzņēmumus, 3. Īstenot kampaņas “Mana jūra” 2016. gada pasākumu programmu: 3.1. “Mana jūra” zaļo ekspedīciju 500 km distancē 30 dienu maršruta posmos Latvijas jūras piekrastē (publiski pieejama visiem interesentiem). 3.2. “Mana jūra” jūras piesārņojošo atkritumu sabiedriskā monitoringa programmu ar 40 izvērtējumiem (iesaista visus dalībniekus) un problēmas uztveres tiešās intervijas/anketēšana ar >600 respondentiem. 3.3. “Mana jūra” publisko vides pasākumu programmu akcijas ietvaros (4 dažādu metožu pasākumi). 3.4. “Mana jūra” izglītojošo lekciju un darbnīcu ciklu (12 lekcijas un darbnīcas piekrastes pašvaldībās). 4. Nodrošināt sabiedrības izpratnes paaugstināšanos par jūras piesārņojošajiem atkritumiem, īstenojot sociālo reklāmu kampaņu “Mana jūra” ietvaros piekrastes pašvaldībās un partneru masu informācijas līdzekļos; 5. Nodrošināt lēmumu pieņēmēju izpratnes paaugstināšanos par jūras piesārņojošajiem atkritumiem, komunicējot ar piekrastes pašvaldībām un lēmumu pieņēmējiem nacionālā līmenī aktuālos datu profilus un situācijas tendences, kā arī apkopojot un komunicējot viedokļus par iespējamiem risinājumiem; 6. Nodrošināt “Mana jūra” pieredzes popularizāciju Baltijas jūras reģionā, īstenojot pieredzes apmaiņas semināru; 7. Nodrošināt atgriezenisko saikni un kampaņas izvērtējumu ar aptauju, anketēšanas un interviju palīdzību noskaidrojot problemātikas uztveres līmeni sabiedrībā, attieksmi pret jūras piesārņojošo atkritumu tematiku un ierosinājumus kampaņas metožu uzlabošanai (pirms un pēc norises).

Projekta rezultāti

1. Nodrošināta sabiedrības izpratnes paaugstināšanās, iesaistot >300 tiešos dalībniekus kampaņas ekspedīcijā un sabiedriskā monitoringa sistēmas darbībā, kā arī >500 tiešos dalībniekus kampaņas aktivitāšu norisē. 2. Nodrošināta sabiedrības informētības paaugstināšanās, ar komunikācijas kampaņu aptverot >23000 netiešo auditoriju komunikācijas kampaņā un >60000 auditoriju sociālās reklāmas stendu auditorijā. 3. Nodrošināta lēmumu pieņēmēju izpratnes paaugstināšanās par jūras piesārņojošo atkritumu problemātiku un risinājumiem, iesaistot partnera vai atbalstītāja statusā vismaz 5 no 13 piekrastes pašvaldībām kampaņas norisē un uzturot regulāru komunikāciju ar 16 pašvaldībām par jūras piesārņojošo atkritumu situācijas datu profiliem. 4. Īstenota akcijas “Mana jūra” 2016 zaļā ekspedīcija, veicot 500 Latvijas piekrastes kilometrus 30 sabiedrībai atvērtos maršruta posmos. 5. Īstenots 16 izglītojošu un informatīvu pasākumu (4 publiskie pasākumi, 12 lekcijas un darbnīcas) cikls zaļās ekspedīcijas norises laikā, iesaistot dalībniekus, vietējos iedzīvotājus un medijus. 6. Īstenota sabiedriskā monitoringa programma par jūras piesārņojošo atkritumu situāciju Latvijas jūras piekrastē (īstenojot 40 izvērtējumus akcijas ekspedīcijas ietvaros un 7-10 sezonālos izvērtējumus indikatorpludmalēs projekta sākumā un beigās). 7. Nodrošināta akcijas ilgtspēja un ieguldījums vides politikas veidošanā un ieviešanā, atjaunojot un papildinot “Mana jūra” datu rindu un vietējo pašvaldību datu profilus ar jūras piesārņojošo atkritumu situācijas datiem par 2016. gadu. 8. Nodrošināta atgriezeniskā saikne par kampaņas īstenošanu un veikta izpēte par tēmas uztveri sabiedrībā, īstenojot aptauju un anketēšanu ar >600 respondentiem no dažādām mērķauditorijām.

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 31.10.2016
Īstenotājs Vides Izglītības fonds
Rīga, 11.Novembra krastmala 35-78, LV-1050
Projekta kopējās izmaksas 33 741.05 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 22 593.20 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 20 000.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.