Fonda padomes sēdes Nr. 14 - 16.11.2017 rezultāti

1. Vispārīgie jautājumi
Fonda finansiālais stāvoklis
Pieņemt zināšanai
Par aktivitāti “Publisko ūdeņu pārvaldība”
Pieņemt zināšanai
Par Fonda darbības koncepciju 2018-2019
Apstiprināt izmaiņas
2. Aktivitātē “Latvijas vides un dabas vērtību apzināšana un izcelšana godinot Latvijas valsts pastāvēšanas simtgadi” iesniegto projektu izskatīšana
Lejasdaugavas novadu iedzīvotāju iesaiste velo un ūdenstūrisma maršrutu par godu Latvijas simtgadei izstrādē, kā arī vides izglītošanā
1-08/299/2017 Ogres novada pašvaldība
Piešķirt - 40 000.00 €
Skolu dārzi Latvijas simtgadei
1-08/314/2017 Ikšķiles Brīvā skola
Piešķirt - 20 904.00 €
Dodies ainavās
1-08/307/2017 Latvijas Dabas fonds
Atlikt
Latgales simtgades ainavu ceļi jauniešu acīm
1-08/322/2017 Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs (DNVOAC)
Piešķirt - 9 000.00 €
Iepazīsim, lai nosargātu
1-08/302/2017 Rugāju novada dome
Piešķirt - 13 512.00 €
Burtnieks – no akmens laikmeta līdz mūsdienām
1-08/318/2017 Burtnieku makšķerēšanas un tūrisma skola
Piešķirt - 8 326.00 €
Nokāp no takas, iebrien dabā
1-08/319/2017 Jāņupes iedzīvotāji
Noraidīt
Atklāj putnu iepazīšanas burvību 2018
1-08/310/2017 Latvijas Ornitoloģijas biedrība
Atlikt
Iepazīsti Latviju - savas mājas
1-08/303/2017 Sadarbības platforma
Noraidīt
Lubāns Latvijai toreiz un tagad
1-08/309/2017 Pie Kraujas
Piešķirt - 8 130.00 €
Latvijas dabas vērtības viesiem
1-08/311/2017 Invalīdu un viņu draugu apvienība "Apeirons", nodibinājums
Piešķirt - 10 000.00 €
Bišu strops - Latvijas dabas mantojuma vēstniecība
1-08/320/2017 Gaujas nacionālā parka fonds
Piešķirt - 9 660.00 €
Dabas vērtību apzināšana un cieņpilnas attieksmes veidošana Latvijas austrumu pierobežas jauniešu lokā
1-08/321/2017 Dagdas novada pašvaldība
Piešķirt - 10 207.00 €
Draugos ar vidi sev apkārt!
1-08/305/2017 Eko forums
Noraidīt
Latgales koki- tautas bagātība
1-08/317/2017 Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs
Noraidīt
Ekspedīcija Latvijas simtgadei atklājot Ruņupes ielejas, Sventājas upes un Tāšu ezera varenību
1-08/298/2017 Grobiņas novada dome
Noraidīt
Latvijas vides un dabas vērtību apzināšana un izcelšana topošo uzņēmēju sabiedrībā
1-08/306/2017 Nature and People
Noraidīt
Lauku viensēta – Latvijas dabas vērtību goda vietā
1-08/316/2017 Jaunpils reģionālās attīstības centrs "Rats"
Noraidīt
Dzīvo vesels veselā vidē
1-08/300/2017 Palīdzēsim.lv
Noraidīt
Pa pulkveža Oskara Kalpaka pēdām
1-08/312/2017 Skrundas novada pašvaldība
Noraidīt
3. Aktivitātē “Videi draudzīga dzīvesveida popularizēšana specializētai mērķauditorijai” iesniegto projektu izskatīšana
Par projektu konkursu vadlīnijā “Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība un saglabāšana” aktivitātē “Sugu un biotopu aizsardzības plānu ieviešana”
Pieņemt zināšanai
Par projektu konkursu vadlīnijā “Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība un saglabāšana” aktivitātē “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (ĪADT) dabas aizsardzības plānu ieviešana”
Pieņemt zināšanai
Par projektu konkursu vadlīnijā “Multisektoriālie projekti” aktivitātē “Datu ieguve, apstrāde un analīze vides politikas veidošanai un ieviešanai”
Pieņemt zināšanai
Par projektu konkursu vadlīnijā “Multisektoriālie projekti” aktivitātē “Vides iestāžu un NVO sadarbības projekti vides politikas veidošanai un ieviešanai”
Pieņemt zināšanai
Par projektu konkursu izsludināšanu 2018.gadā no budžeta apakšprogrammas "Nozares vides projekti" VARAM un VARAM padotības iestādēm
Pieņemt zināšanai
4. Iesniegtie projektu grozījumi
Gaismas dārzs Ludzai
1-08/207/2016 Ludzas novada pašvaldiba
Apstiprināt izmaiņas
MOBILĀ VIDES IZZIŅAS KLASE
1-08/109/2017 Daibes ilgtspējas centrs
Piešķirt
5. Dažādi
Par pārskatu par projektu īstenošanu un finansējuma saņemšanas pieprasījuma veidlapu apstiprināšanu
Pieņemt zināšanai
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.