• Sākums >
  • Lubāns Latvijai toreiz un tagad

Lubāns Latvijai toreiz un tagad

Reģ Nr. 1-08/309/2017

Projekta mērķis

Īstermiņa: Lubāna ezera kā dabas un kultūrvēsturiska mantojuma vērtības apzināšana un izcelšana, organizējot un veidojot pasākumus, kas balstās uz sabiedrības informēšanas, izglītošanas un sporta aktivitātēm. Ilgtermiņa: Radīt ilgtspējīgu piederību, patriotisku vietas apziņu, izcelt Lubāna ezera apkārtnes nozīmi, akcentējot ezera seno vēsturi, veidojot vizuāli audiālu materiālu par Lubāna ezera apkārtni un caur vietējo iedzīvotāju atmiņu stāstiem un aktuālajiem datiem apkopot liecības, kas saglabājamas vēlākām paaudzēm.

Projekta uzdevumi

1. Izveidot visu trīs partneru darba grupu projekta mērķa sasniegšanai un laika grafiku uzdevumu realizēšanai. 2. Izstrādāt galvenos pieturas punktus un apzināt nepieciešamos resursus pasākumu organizēšanai. 3. Organizēt dabas, kultūras un aktīvās atpūtas pasākumus - Ziemas brīvdienas pie Lubāna ezera, Mitrāju dienas, Lubāna ezera ceļotāju dienas u.c. (sīkāk aktivitāšu aprakstā) ar mērķi radīt Lubāna vietas pievilcību un atpazīstamību ceļotāju un vietējo iedzīvotāju vidū. 4. Ar profesionāla operatora palīdzību veidot dokumentālu video materiālu - īsfilmu - par Lubāna ezera iedambēšanas procesu, apkopojot vietējo iedzīvotāju liecības un stāstus, kas pieredzējuši minēto procesu. Filmu plānots augšuplādēt interneta vidē, popularizējot Lubāna ezera vēsturi un nododot informāciju pēc iespējas plāšākai sabiedrības daļai. 5. Izveidot 5 vides instalācijas, kas izvietotas ap Lubāna ezeru akcentējot tāda tēmas, kā - putni, kultūrvēsture, ainavas, ūdeņi, daba. Instalācijas tiktu izvietotas jau esošajos un jaunu apskates objektu tuvumā. To galvenais mērķis ir radīt māklsas darbu, kas organiski iederās apkārtnes ainavā un izmantojot apmeklētāju vēlmi fotogrāfēties, un dalīties ar saviem attēliem sociālajos tīklos - radīt vietas pieredzējumu un apziņu tiem cilvēkiem, kas vēl līdz Lubāna ezera apkārtnei nav atceļojuši, vai bijuši šeit sen. 6. Uzsverot Lubāna ezera apkārtnes vēsturisko nozīmi un sadarbojoties ar profesionālu fotogrāfu un maketētāju, veidot perspektīvā ceļojošo fotoizstādi, kas atspoguļos Lubāna ezera iedambēšanas darbus un to radītās izmaiņas. 7. Dokumentēt un fiksēt visas notiekošās aktivitātes un informēt vietējos mēdijus par gaidāmiem un aktuāliem pasākumiem. 8. Izvietot informāciju saziņas kanālos - partneru mājas lapās (ja ir aktuālas), sociālo tīklu facebook.com, draugiem.lv, instagram profilos, novadu mājas lapās. u.c.

Projekta rezultāti

1. Noorganizēti septiņi pasākumi, kas pulcē Lubāna ezera apkārtnes vietējos iedzīvotājus un ceļotājus, radot daudzveidīgus pasākumus, kas piemeroti aktīvās aptūtas, dabas un kultūras cienītājiem, kā arī dažādai mērķauditorijai - ģimenes ar bērniem, aktīvās atpūtas cienītājiem, kultūrvēstures cienītājiem u.c. 2. Izveidota fotoizstāde “Lubāna iedambēšana: toreiz un tagad”, atspoguļojot teritorijas būtiskās izmaiņas. Apkopojot vēsturiskās fotogrāfijas un katrai no fotogrāfijām uzņemot mūsdienu foto uzņēmumu. 3. Izveidota īsfilma par Lubāna ezera izmaiņām, iedambēšanas darbiem, iekļaujot vietējo iedzīvotāju atmiņu stāstus par teritorijas izmaiņām, cilvēku ikdienas izmaiņām un vēsturiskos dokumentālos fragmentus no dambēšanas darbiem. 4. Izveidotas 5 vides instalācijas, kas izvietotas ap Lubāna ezeru akcentējot tāda tēmas, kā - putni, kultūrvēsture, ainavas, ūdeņi, daba - radot mākslas objektus kā fotostendus, radot vēlmi vietējiem iedzīvotājiem un Lubāna ezera apkaimes apceļotājiem fotogrāfēties un dalīties ar saviem attēliem sociālo tīklu kontos, tādējādi paspilgtinot vietas pieredzējumu auditorijai pietuvinātām personām, neatrodoties tieši klātienē. 5. Projekta aktivitātes provizoriski tiks iesaistīti un piedalīsies 300-350 dalībnieku, kas iesaistīti pasākuma īstenošanā, fotizstādes un īsfilmas tapšanās, piedalījušies kā dalībnieki pasākumos, to vidū Lubāna ezera apkārtnes iedzīvotāji un teritorijas ceļotāji. 6. Projekta noslēguma pasākumā “Lubāna ezera Ceļotāju dienās” piedalījušies 150-200 dalībnieki. 7. Iesaistīti 15 -20 brīvprātīgie jaunieši pasākumu tapšanā.

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 30.06.2018
Īstenotājs Pie Kraujas
Madona, Ausekļa iela 6, LV-4801
Projekta kopējās izmaksas 12 262.89 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 10 629.89 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 8 130.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.