Fonda padomes sēdes Nr. 8 - 16.10.2019 rezultāti

1. Vispārīgie jautājumi
Fonda finansiālais stāvoklis (valsts budžeta apakšprogrammā “Vides aizsardzības projekti” un “Nozares vides projekti”)
2. Latvijas vides aizsardzības fonda darbības koncepcija 2020 – 2021
Latvijas vides aizsardzības fonda darbības koncepcija 2020 – 2021
3. Iesniegumi nacionālas nozīmes vides aizsardzības projektu īstenošanai
Klimatam pozitīvi XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki
1-08/89/2019 Svētku fonds
Piešķirt - 37 435.00 €
Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza saimnieciskās darbības daļēja nodrošināšana 2020.gadā
1-08/90/2019 Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs
Piešķirt - 477 000.00 €
4. Izmaiņas projektu īstenošanā
Grunts un gruntsūdens piesārņojuma ar naftas produktu sanācijas darbi, riska novēršana lašveidīgo zivju nārsta upēm Gaujas Nacionālajā parka dabas lieguma zonā
1-08/21/2019 Dabas aizsardzības pārvalde
Apstiprināt izmaiņas
Vienotas dalītās atkritumu savākšanas informācijas sistēmas pilnveide
1-08/17/2019 Valsts vides dienests
Noraidīt papildfinansējumu
Dabas parka “Daugavas loki” Adamovas dabas takas daudzveidības saglabāšana un aizsardzība, īstenojot teritorijas apsaimniekošanas pasākumus
1-08/261/2018 Krāslavas novada dome
Apstiprināt izmaiņas
5. Dažādi
Zaļais vilnis
1-08/67/2019 EHR Mediju grupa
Noraidīt
Kuģa radīto atkritumu un piesārņoto ūdeņu pieņemšanas elektroniskā sistēma
1-08/85/2019 International Transport Development Association
Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.