Zaļais vilnis

Reģ Nr. 1-08/67/2019

Projekta mērķis

Informēt un izglītot sabiedrību ar populāra radio raidījuma palīdzību par atbildīgu dzīvesveidu, vides resursu ilgtspējīgu izmantošanu, dabas vērtību saglabāšanas nepieciešamību, norisēm dabā, jaunumiem bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā, atkritumu apsaimniekošanā un dalītā vākšanā, popularizējot zaļo dzīvesveidu un rosinot samazināt patēriņu un atkritumu apjomu. Raidījums plānots kā ģimenes raidījums, kas saprotamā valodā sniegs pamatzināšanas un izpratni par vidi, veicinot atbildīgu attieksmi un motivējot ikdienas dzīvē pieņemt videi draudzīgus lēmumus.

Projekta uzdevumi

Programmas auditorija ir Latvijas ģimenes, īpašu uzsvaru liekot uz sabiedrības ekonomiski aktīvo grupu 16 - 40 un bērniem, kas vēlas izprast, kas notiek Latvijā dažādās jomās - arī vides un dabas aizsardzībā. Saņemot regulāru informācija par šo jomu, pieaug sabiedrības informētība un izpratne par vides problēmu risinājumiem. Cilvēki kļūst neiecietīgāki pret vides pārkāpumiem un aktīvi iesaistās to novēršanā. Aizdomājoties par videi draudzīga dzīvesveida nepieciešamību, cilvēki maina ieradumus un samazina to patēriņa daļu, kas nepazemina viņu dzīves līmeni, kā arī ar lielāku izpratni pievēršas atkritumu šķirošanai un aizdomājas par bioloģiskās vērtības saglabāšanu.

Projekta rezultāti

1. Sagatavot un atskaņot 8 oriģinālraidījumus “Zaļais vilnis”, kuri raidstacijās Eiropas hītu radio un EHR Superhits; 2. Katram raidījumam sagatavot 15sek garas pašreklāmas, kuras tiks atskaņotas (Eiropas Hītu radio 200 reizes, EHR Superhits 200 reizes), tādējādi popularizējot raidījumu “Zaļais vilnis” un piesaistot plašāku ieinteresētās auditorijas loku; 3. Izveidota digitālā identitāte, digitālais marketings zīmolam “Zaļais vilnis”; 4. Izveidoti un uzturēti sociālo tīklu konti interneta vietnēs “Facebook” un “Instagram”, kuros tiks realizēta gan raidījuma popularizēšana, gan iespēja atrast interneta saites, kur noklausīties raidījumus atkārtojumos, foto materiāli, atziņas, interesanti fakti un ziņas, kas palikuši ārpus raidījuma ētera laika; 5. Sagatavoti vismaz 3 sižeti par atkritumu izmantošanu kā resursu un par atkritumu šķirošanas iespējām un ieguvumiem; 6. Sagatavoti vismaz 3 sižeti par plastmasas, tai skaitā iepirkumu maisiņu pārmērīgas lietošanas ietekmi uz dabu un sniegta informācija par videi draudzīgākiem iepakojuma veidiem; 7. Sagatavoti vismaz 2 sižeti par aprites ekonomiku un tās izmantošanas iespējām uzņēmējdarbībā, tai skaitā vismaz 1 ar reālu uzņēmējdarbības piemēru; 8. Sagatavoti vismaz 4 sižeti par dabas aizsardzības mijiedarbību ar uzņēmējdarbību, no tiem vismaz 1sižets, kur atspoguļots labās prakses piemērs uzņēmējdarbībā un vismaz 1sižets, kur dabai nedraudzīgas rīcības dēļ cietušas gan dabas vērtības, gan bijusi negatīva ietekme uz uzņēmējdarbību. 9. Sagatavoti vismaz 5 sižeti par īpaši aizsargājamo biotopu apsaimniekošanas nepieciešamību, nākotnes ieguvumiem, realizējot dabai draudzīgu biotopu apsaimniekošanas praksi. Sniegsim informāciju kādus jaunus datus atklāj dabas skaitīšana un kādēļ tā nepieciešama. Mēģināsim rast atbildes uz jautājumu vai vispār dabu var saskaitīt un atklāsim dabas skaitītāja – dabas eksperta darba aizkulises. 10. Sagatavoti vismaz 3 sižeti par Latvijas un starptautiskās sabiedrības kopējo līdzatbildība par klimata pārmaiņām un nepieciešamajām aktivitātēm to ierobežošanā, jautājumu atklājot gan no profesionālās puses (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija), gan praktiskās – ko paveikuši un plāno veikt šajā jomā vides aktīvisti Latvijā. 11. Sagatavoti vismaz 2 sižeti par Latvijas iespējām veicināt oglekļa mazietilpīgu attīstību ar mūsdienīgu tehnoloģiju palīdzību transportā, enerģētikā un atkritumu apsaimniekošanā. 12. Sagatavoti vismaz 4 sižeti par pielāgošanās klimata pārmaiņām nepieciešamība un potenciāli veicamie pasākumi Latvijā reģionālā, lokālā un mājsaimniecību līmenī (t.sk. pielāgošanās intensīvākiem nokrišņiem, ilgstošam sausumam, veģetācijas sezonas izmaiņām u.tml.).

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 08.12.2019
Īstenotājs EHR Mediju grupa
Rīga, Elijas iela 17, LV-1050
Projekta kopējās izmaksas 25 512.22 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 22 961.00 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.