• Sākums >
  • Projektu materiāli >
  • Dažādi >
  • CLEANTECH LATVIA izstrādāja metodiskos norādījumus lietusūdeņu attīrīšanai un projektēšanas vadlīnijas lietusūdeņu apsaimniekošanai

CLEANTECH LATVIA izstrādāja metodiskos norādījumus lietusūdeņu attīrīšanai un projektēšanas vadlīnijas lietusūdeņu apsaimniekošanai

14.09.2023
Projekta numurs: 1-08/65/2022
Gads: 2022
Vadlīnija: Multisektoriālie projekti

2021.gadā CLEANTECH LATVIA izstrādāja metodiskos norādījumus lietusūdeņu attīrīšanai un projektēšanas vadlīnijas lietusūdeņu apsaimniekošanai, tomēr dokumentu aprite praksē bija nepietiekama.

Projekts Zaļo lietus ūdeņu apsaimniekošanas risinājumu pielietošanas veicināšanas pasākumi tika īstenots no 2022.gada septembra līdz 2023.gada maijam un tā ietvaros tika īstenots pasākumu komplekss profesionālo zināšanu un prasmju attīstīšanai un papildināšanai par ilgtspējīgu lietusūdeņu apsaimniekošanu mērķa auditorijām - valsts, pašvaldību iestādēm un privātajam sektoram ar mērķi stiprināt teorētiskās un praktiskās zināšanas lietusūdenu apsaimniekošanas risinājumu ieviešanā.

Projekta kontekstā tika īstenoti 12 pasākumi 6 dažādām auditorijām un dažādās tēmās:

  • 2 kopīgās diskusijas ar interesētajām pusēm;
  • 2 tehniskās ekskursijas uz dažādām Latvijas pašvaldību pilsētām un apdzīvotām vietām (dažādiem objektiem), kas ieviesušas praksē ilgtspējīgus lietusūdeņu apsaimniekošanas risinājumus,
  • 2 kapacitātes celšanas un profesionālo zināšanu papildināšanas semināri par ilgtspējīgu lietusūdeņu apsaimniekošanā izmantojamiem augiem,
  • 2 stratēģiskās plānošanas semināri pašvaldību speciālistiem par to, kā pielāgosimies klimata pārmaiņām un izmantojot ilgtspējīgus lietusūdeņu risinājumus,
  • 2 semināri par ilgtspējīgiem lietusūdeņu apsaimniekošanas risinājumiem Latvijā, par pieejamām tehnoloģijām un risinājumiem, to izmaksām, piegādātājiem,
  • 2 semināri Valsts vides dienesta (VVD) speciālistiem, inspektoriem, vadošajam personālam par lietusūdeņu apsaimniekošanas risinājumiem.

Kopumā šos pasākumus apmeklēja vairāk kā 400 dalībnieki, kas atzina gūtās jaunās zināšanas par lietderīgām nākotnē. Vislielāko interesi sabiedrība izrādīja par tehniskajām ekskursijām, kuru ietvaros tika apmeklēti vairāki objekti Latvijā.

Komunikācijas veicināšanai ir izveidota FB grupa Lietusūdeņu ilgtspējīga apsaimniekošana un visi interesenti aicināti pievienoties sev ērtā brīdī. Šeit jūs atradīsiet arī projekta ietvaros radītās publikācijas un citus noderīgus materiālus.

Nākamās apmācības par lietusūdeņu ilgtspējīgu izmantošanu, meklējiet mācību centrā CLEANTECH HUB

Citi nozīmīgi dokumenti, kas izstrādāti ar LVAF atbalstu par lietusūdeņu ilgtspējīgu izmantošanu:

Metodiskie norādījumi lietus notekūdeņu attīrīšanai tipiskajās situācijās
Zinātniskās literatūras un starptautiskās pieredzes apkopojums
Projektēšanas vadlīnijas ilgtspējīgo lietus ūdeņu apsaimniekošanas risinājumu izmantošanai

 
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.