• Sākums >
  • Zaļo lietus ūdeņu apsaimniekošanas risinājumu pielietošanas veicināšanas pasākumi

Zaļo lietus ūdeņu apsaimniekošanas risinājumu pielietošanas veicināšanas pasākumi

Reģ Nr. 1-08/65/2022

Projekta mērķis

Saskaņā ar Latvijas pielāgošanās klimata pārmaiņām plānu laika posmam līdz 2030. gadam klimata pārmaiņu ietekmē palielināsies nokrišņu intensitāte un biežums, kas nosaka lietus ūdeņu apsaimniekošanas problēmu aktualitāti un nepieciešamību šo tematu integrēt valsts, pašvaldību un privāto struktūru īstenotajos attīstības projektos un plānos. 2021.gada projekta “Ilgtspējīgo lietus ūdeņu apsaimniekošanas risinājumu izmantošanas metodiskie norādījumi un projektēšanas vadlīnijas” ietvaros ar LVAF atbalstu izstrādātie metodiskie dokumenti “Zinātniskās literatūras un starptautiskās pieredzes apkopojums”, “Metodiskie norādījumi lietus notekūdeņu attīrīšanai tipiskajās situācijās” un “Projektēšanas vadlīnijas ilgtspējīgajiem lietus ūdens risinājumiem” ir vērtīgs atbalsts pašvaldībām, plānojot un īstenojot klimata pārmaiņu pielāgošanās pasākumus, t.sk. stipru nokrišņu izraisītu plūdu riska mazināšanas pasākumus ES fondu plānošanas periodā no 2021.g – 2027.g. Iepriekš minēto dokumentu efektīvākai un plašākai izmantošanai pilsētplānotāju, projektētāju, un arhitektu vidū, nepieciešamas daudzpusīgas, detalizētākas un skaidrojošas apmācības, jo plaša šo vadlīniju pielietošana parādīs nepieciešamos papildinājumus šajos dokumentos un ļaus ātrāk īstenot šo vadlīniju iekļaušanu kā tipisko praksi lietusūdeņu apsaimniekošanai.

Projekta uzdevumi

1. Daudzpusīgas sadarbības ar visām ieinteresētajām pusēm veicināšana; 2. Praktiskās pieredzes un zināšanu pārneses veicināšana; 3. Kādus augus un kokus izmantot zaļajos lietusūdeņu risinājumos, kā par tiem rūpēties un kādi apstākļi tiem patīk? 4. Atbildes uz jautājumu kā pielāgosimies klimata pārmaiņām, izmantojot ilgtspējīgus lietusūdeņu risinājumus; 5. Tehnoloģijas, risinājumi, augi – Latvijas tirgū pieejamie risinājumi; 6. Semināri Valsts vides dienesta (VVD) speciālistiem, inspektoriem, vadošajam personālam; 7. Mārketings.

Projekta rezultāti

Projekta laikā noorganizēti 12 pasākumi, kurus kopumā apmeklēja 429 dalībnieki. A1 – organizētas 2 (divas) lietusūdeņu apakšklastera īstenotās sanāksmes par visām lietusūdeņu politikas un praktiskās ieviešanas vadlīnijām, kas izstrādātas projektā 1-08/61/2020, piedalījās 48 dalībnieki. A2 - Organizētas 2 (divas) tehniskās ekskursijas uz dažādām Latvijas pašvaldību pilsētām un apdzīvotām vietām (dažādiem objektiem), kas ieviesušas praksē ilgtspējīgus lietusūdeņu apsaimniekošanas risinājumus, lai veicinātu praktiskas pieredzes un zināšanu pārnesi -piedalījās 88 dalībnieki A3 – organizēti 2 (divi) kapacitātes celšanas un profesionālo zināšanu papildināšanas semināri par ilgtspējīgu lietusūdeņu apsaimniekošanā izmantojamiem augiem Valdekas pilī, LLU Ainavu arhitektūras un plānošanas katedrā, lai augus varētu izmantot pilsētvides labiekārtošanai, piedalījās 63 dalībnieki A4 – Organizēti 2 stratēģiskās plānošanas semināri pašvaldību speciālistiem par to, kā pielāgosimies klimata pārmaiņām un izmantojot ilgtspējīgus lietusūdeņu risinājumus, piedalījās 99 dalībnieki A5 – Organizēti 2 semināri par ilgtspējīgiem lietusūdeņu apsaimniekošanas risinājumiem Latvijā, par pieejamām tehnoloģijām un risinājumiem, to izmaksām, piegādātājiem pamatojoties uz 2021.gadā izstrādātajām vadlīnijām, piedalījās 95 dalībnieki. A6 - Organizēti 2 semināri Valsts vides dienesta (VVD) speciālistiem, inspektoriem, vadošajam personālam par lietusūdeņu apsaimniekošanas risinājumiem -piedalījās 36 dalībnieki. Mārketinga aktivitātes - īstenotas 53 publikācijas, sasniegta auditorija 28 671, izstrādātos dokumentus lejupielādēja 1398 reizes, diskusiju grupai FB 179 dalībnieki.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 30.04.2023
Īstenotājs Cleantech Latvia
Rīga, Dzērbenes iela 27, LV-1006
Projekta kopējās izmaksas 25 402.30 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 25 402.30 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 25 402.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.