• Sākums >
  • Zaļo lietus ūdeņu apsaimniekošanas risinājumu pielietošanas veicināšanas pasākumi

Zaļo lietus ūdeņu apsaimniekošanas risinājumu pielietošanas veicināšanas pasākumi

Reģ Nr. 1-08/65/2022

Projekta mērķis

Saskaņā ar Latvijas pielāgošanās klimata pārmaiņām plānu laika posmam līdz 2030. gadam klimata pārmaiņu ietekmē palielināsies nokrišņu intensitāte un biežums, kas nosaka lietus ūdeņu apsaimniekošanas problēmu aktualitāti un nepieciešamību šo tematu integrēt valsts, pašvaldību un privāto struktūru īstenotajos attīstības projektos un plānos. 2021.gada projekta “Ilgtspējīgo lietus ūdeņu apsaimniekošanas risinājumu izmantošanas metodiskie norādījumi un projektēšanas vadlīnijas” ietvaros ar LVAF atbalstu izstrādātie metodiskie dokumenti “Zinātniskās literatūras un starptautiskās pieredzes apkopojums”, “Metodiskie norādījumi lietus notekūdeņu attīrīšanai tipiskajās situācijās” un “Projektēšanas vadlīnijas ilgtspējīgajiem lietus ūdens risinājumiem” ir vērtīgs atbalsts pašvaldībām, plānojot un īstenojot klimata pārmaiņu pielāgošanās pasākumus, t.sk. stipru nokrišņu izraisītu plūdu riska mazināšanas pasākumus ES fondu plānošanas periodā no 2021.g – 2027.g. Iepriekš minēto dokumentu efektīvākai un plašākai izmantošanai pilsētplānotāju, projektētāju, un arhitektu vidū, nepieciešamas daudzpusīgas, detalizētākas un skaidrojošas apmācības, jo plaša šo vadlīniju pielietošana parādīs nepieciešamos papildinājumus šajos dokumentos un ļaus ātrāk īstenot šo vadlīniju iekļaušanu kā tipisko praksi lietusūdeņu apsaimniekošanai.

Projekta uzdevumi

1. Daudzpusīgas sadarbības ar visām ieinteresētajām pusēm veicināšana; 2. Praktiskās pieredzes un zināšanu pārneses veicināšana; 3. Kādus augus un kokus izmantot zaļajos lietusūdeņu risinājumos, kā par tiem rūpēties un kādi apstākļi tiem patīk? 4. Atbildes uz jautājumu kā pielāgosimies klimata pārmaiņām, izmantojot ilgtspējīgus lietusūdeņu risinājumus; 5. Tehnoloģijas, risinājumi, augi – Latvijas tirgū pieejamie risinājumi; 6. Semināri Valsts vides dienesta (VVD) speciālistiem, inspektoriem, vadošajam personālam; 7. Mārketings.

Projekta rezultāti

1. Noorganizētas divas (2) lietusūdeņu apakšklastera īstenotās sanāksmes 2. Noorganizēti astoņi (8) izglītojošie semināri valsts/ pašvaldību un privātā sektora speciālistiem ar dalībnieku skaitu vismaz divdesmit (20) speciālisti katrā seminārā 3. Noorganizēti divi (2) semināri Valsts vides dienesta (VVD) speciālistiem ar dalībnieku skaitu vismaz desmit (10) speciālisti katrā seminārā. 4. Noorganizētas divas (2) tehniskās ekskursijas uz dažādām Latvijas pašvaldību pilsētām un apdzīvotām vietām ar dalībnieku skaitu vismaz četrdesmit pieci (45) katrā ekskursijā vai Izveidoti vismaz 5 video materiāli par plānotajiem ekskursijas objektiem ar ieviestiem lietusūdeņu risinājumiem, ja COVID-19 dēļ nebūs iespējamas klātienes tehniskās ekskursijas. 5. Izstrādāti 12 semināru uzaicinājumi un noformētas 4 dažādu semināru prezentācijas un saistītās vizualizācijas vienotā stilā ar 2020.-2021.g. izstrādātajām vadlīnijām. Īstenotas reklāmas kampaņas, sasniegtā kopējā auditorija vismaz 30 000 FB lietotāju.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 30.04.2023
Īstenotājs CLEANTECH LATVIA
Rīga, Dzērbenes iela 27, LV-1006
Projekta kopējās izmaksas 25 402.30 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 25 402.30 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 25 402.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.