Fonda padomes sēdes Nr. 1 - 16.01.2019 rezultāti

1. Atliktais projekts konkursā finansējuma saņemšanai no valsts budžeta apakšprogrammas “Nozares vides projekti”
DAP kapacitātes celšana, lai veiktu ZM deleģēto funkciju nodrošināšanu bioloģiski vērtīgo zālāju aizsardzības un apsaimniekošanas jomā
1-08/361/2018 Dabas aizsardzības pārvalde
Piešķirt - 14 570.00 €
2. Finansējuma pieprasījums 2019. gadam apstiprinātam ilgtermiņa (2017 -2019) Nacionālas nozīmes projektam
Nacionālā botāniskā dārza Ex situ genofonda kolekciju un ekspozīciju uzturēšanas un eksponēšanas daļēja nodrošināšana no 2017. līdz 2019. gadam
1-08/273/2016 Nacionālais botāniskais dārzs
Atlikt
3. Iesniegts nacionālas nozīmes projekts
Līdzfinansējuma nodrošināšana projekta “Tehniskā palīdzība upju baseinu apsaimniekošanas plānu integrēta projekta izstrādāšanai Latvijā” LIFE TAP DIPRiver (NR. LIFE18 TAE/TAC) īstenošanai
1-08/1/2019 Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs
Piešķirt - 21 923.00 €
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.