• Sākums >
  • Līdzfinansējuma nodrošināšana projekta “Tehniskā palīdzība upju baseinu apsaimniekošanas plānu integrēta projekta izstrādāšanai Latvijā” LIFE TAP DIPRiver (NR. LIFE18 TAE/TAC) īstenošanai

Līdzfinansējuma nodrošināšana projekta “Tehniskā palīdzība upju baseinu apsaimniekošanas plānu integrēta projekta izstrādāšanai Latvijā” LIFE TAP DIPRiver (NR. LIFE18 TAE/TAC) īstenošanai

Reģ Nr. 1-08/1/2019

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir izstrādāt un iesniegt LIFE integrēto projektu “Upju baseinu apgabalu apsaimniekošanas plānu ieviešana Latvijā”, nodrošinot nepieciešamo līdzfinansējumu

Projekta uzdevumi

1. Tematisko grupu sanāksmju organizēšana komunikācijai ar projekta partneriem, un pārstāvjiem no lauksaimniecības, mežsaimniecības, zivsaimniecības un dabas aizsardzības nozarēm ūdens kvalitātes nodrošināšanai 2. LIFE IP pieteikuma sagatavošana un iesniegšana IP proposal sistēmā, ietverot integrētā projekta sagatavošanai un īstenošanai trūkstošo datu un informācijas aprakstu, nozaru problēmjautājumu, to cēloņu un iespējamo risinājumu analīzi, informāciju par plānotajiem papildu finansējuma avotiem

Projekta rezultāti

1. Noorganizētas 4 tematisko grupu sanāksmes 2. Sagatavots un iesniegts projekta pieteikums IP proposal sistēmā

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 31.03.2019
Īstenotājs Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs
Rīga, Maskavas iela 165, LV-1019
Projekta kopējās izmaksas 21 923.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 21 923.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 21 923.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.