• Sākums >
  • DAP kapacitātes celšana, lai veiktu ZM deleģēto funkciju nodrošināšanu bioloģiski vērtīgo zālāju aizsardzības un apsaimniekošanas jomā

DAP kapacitātes celšana, lai veiktu ZM deleģēto funkciju nodrošināšanu bioloģiski vērtīgo zālāju aizsardzības un apsaimniekošanas jomā

Reģ Nr. 1-08/361/2018

Projekta mērķis

DAP ieguldītā darba apjomi, lai nodrošinātu BVZ apsaimniekošanai paredzētā atbalsta maksājuma administrēšanai nepieciešamo BVZ datu sagatavošanu un iesniegšanu LAD, ievērojami pieaugusi ES Kohēzijas fonda finansētā projekta “Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā” ieviešanas laikā. Ņemot vērā apstākli, ka uz projekta izmaksām nav iespējams attiecināt tās BVZ datu sagatavošanas un apstrādes izmaksas, kas nepieciešamas tikai un vienīgi LAP 2014.-2020. gadam BVZ apsaimniekošanai paredzētā atbalsta maksājuma administrēšanai, nepieciešams piesaistīt finansējumu, lai segtu šim nolūkam papildus nepieciešamo divu darbinieku darba samaksu.

Projekta uzdevumi

Nodrošināt atalgojumu darbiniekiem, kas Dabas aizsardzības pārvaldē (turpmāk – Pārvalde) veiks Zemkopības ministrijas (turpmāk – ZM) deleģētās BVZ funkcijas īstenošanu.

Projekta rezultāti

Nodrošināts atalgojums darbiniekiem 5 mēnešus gadā

Vadlīnija Nozares vides projekti
Realizācijas laiks 15.10.2019
Īstenotājs Dabas aizsardzības pārvalde
Sigulda, Baznīcas iela 7, LV-2150
Projekta kopējās izmaksas 14 570.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 14 570.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 14 570.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.