Fonda padomes sēdes Nr. 1 - 11.01.2018 rezultāti

1. Vispārīgie jautājumi
Fonda finansiālais stāvoklis (kopsavilkums - 2018/19)
Pieņemt zināšanai
2. Projektu konkursu nolikumu apstiprināšana finansējuma saņemšanai no budžeta apakšprogrammas "Vides aizsardzības projekti"
Aktivitāte "Praktiskās vietējās vides iniciatīvas vides stāvokļa uzlabošanai un vides apdraudējuma risku novēršanai"
Apstiprināt
Aktivitāte "Reģionāla un nacionāla mēroga sabiedrības izglītošana par videi draudzīgu dzīvesveidu"
Apstiprināt
Aktivitāte "Jauniešu vides apziņas veicināšanas pasākumi"
Apstiprināt
Par projektu konkursu nolikumu pamatnosacījumiem mediju projektu konkursos 2018.gadā
Pieņemt zināšanai
3. Projekti, kas iesniegti konkursa aktivitātē "Latvijas vides un dabas vērtību apzināšana un izcelšana godinot Latvijas valsts pastāvēšanas simtgadi"
Dodies ainavās
1-08/307/2017 Latvijas Dabas fonds
Atlikt
Atklāj putnu iepazīšanas burvību 2018
1-08/310/2017 Latvijas Ornitoloģijas biedrība
Atlikt
Dabas simtnieks Ziemeļkurzemē
1-08/323/2017 Talsu novada pašvaldība
Atlikt
4. Iesniegtie nacionālas nozīmes projekti
Lielā Talka – Latvijai 100! ( 28. aprīlis)
1-08/325/2017 Pēdas LV
Piešķirt - 61 183.00 €
Prioritāro vielu inventarizācija Lielupes un Ventas upju baseinu apgabalos
1-08/327/2017 Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs
Piešķirt - 290 922.00 €
5. Dažādi
Vadlīnijas – videi draudzīgai meliorācijai
1-08/161/2016 Ūdensaina
Atlikt
Par pilnvarojumu Fonda administrācijai akceptēt izmaiņas projektos
Atlikt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.