Fonda padomes sēdes Nr. 13 - 09.12.2016 rezultāti

1. Vispārīgie jautājumi
Fonda finansiālais stāvoklis 2016
Pieņemt zināšanai
Priekšlikums NVO kapacitātes atbalstam
2. Projektu konkursu izsludināšana
Projektu vadlīnija „Atbildīgs dzīvesveids”, aktivitāte “Specializētu vides izglītības televīzijas raidījumu veidošana”
Konceptuāli atbalstīt
Projektu vadlīnija „Atbildīgs dzīvesveids”, aktivitāte “Specializētu vides izglītības radio raidījumu veidošana”
Konceptuāli atbalstīt
Projektu vadlīnija „Atbildīgs dzīvesveids”, aktivitāte “Specializētu vides izglītības periodisko preses izdevumu veidošana un izdošana”
Konceptuāli atbalstīt
Projektu vadlīnija „Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība un saglabāšana”, aktivitāte „Īpaši aizsargājamo sugu un biotopu aizsardzības plānu ieviešana”
Konceptuāli atbalstīt
Projektu vadlīnija „Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība un saglabāšana”, aktivitāte „Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (ĪADT) dabas aizsardzības plānu ieviešana”
Konceptuāli atbalstīt
Projektu vadlīnija „Multisektoriālie projekti”, aktivitāte “Datu ieguve, apstrāde un analīze vides politikas ieviešanai”
Konceptuāli atbalstīt
Projektu vadlīnija „Multisektoriālie projekti”, aktivitāte “Vides iestāžu un NVO sadarbības projekti kvalitatīva vides stāvokļa nodrošināšanai”
Konceptuāli atbalstīt
Par projektu konkursu izsludināšanu 2017.gadā no budžeta apakšprogrammas "Nozares vides projekti" VARAM un VARAM padotības iestādēm
Konceptuāli atbalstīt
3. Iesniegtie nacionālas nozīmes projekti
Lielā Talka (2017. gads 22. aprīlis)
1-08/271/2016 Pēdas LV
Piešķirt - 61 183.00 €
Sabiedriskās pētniecības attīstīšana uz dabas novērojumu platformas Dabasdati.lv bāzes
1-08/272/2016 Latvijas Dabas fonds
Piešķirt - 20 975.00 €
4. Dažādi
Būvinženieru kompetences celšana par resursu ilgtspējīgu izmantošanu, atbildību un dalību klimata pārmaiņu mazināšanā
1-08/114/2016 Latvijas Būvinženieru savienība
Apstiprināt izmaiņas
Būvniecības valsts kontroles biroja lēmuma izpilde Latvijas Dabas muzejā
1-08/265/2016 Latvijas Dabas muzejs
Apstiprināt izmaiņas
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.