• Sākums >
  • Būvinženieru kompetences celšana par resursu ilgtspējīgu izmantošanu, atbildību un dalību klimata pārmaiņu mazināšanā

Būvinženieru kompetences celšana par resursu ilgtspējīgu izmantošanu, atbildību un dalību klimata pārmaiņu mazināšanā

Reģ Nr. 1-08/114/2016

Projekta mērķis

Ar publikāciju cikla starpniecību veicināt nozares speciālistu informēšanu un izglītošanu par: - Energoefektīvu ēku labās prakses piemēriem sadaļā “Energoefektīvākās ēkas dienasgrāmata”. - Ārvalstu projektu pieredzi sadaļā “Ārzemēs”. - Tehnoloģiju un tehnoloģisko risinājumu izvēli, izgāztuvju rekultivāciju, piesārņojuma likvidāciju degradētā vidē un šīs vides pārveidi ainavā vai citā konkrētā projektā, akustiku, koka izmantošanu, otreizējo izejvielu izmantošanu u.c sadaļās “Tehnoloģijas” un “Palīdzam izvēlēties”. - Drošību, ugunsdrošību, renovāciju, vietējo resursu un materiālu izmantošanu sadaļā “Diskusija”. - Vietējo izejmateriālu un būvmateriālu un dabai draudzīgo izejvielu izmantošanu sadaļā “Būvmateriāli”. - Problēmām restaurētajās celtnēs, kā senajā veidolā iedabūt mūsdienu vērtības, par ietekmi uz klimatu, resursu un enerģijas patēriņu, materiālu ilgtspējību utml., būvgružu savākšanu un utilizāciju sadaļās “Aktuāli” un “Pētījums”. Tādejādi tiks sekmēta ilgtspējīgāku risinājumu izvēle, zināšanaspar lielāku klimata pārmaiņu mazināšanas efektu un sadarbības veicināšana starp pasūtītājiem, arhitektiem, projektētājiem, būvniecības speciālistiem, būvuzraugiem, apsaimniekotājiem un energoauditoriem energoefektīvu un ilgstspējīgu ēku būvniecībai, restaurācijai, pārbūvei un atjaunošanai.Tiks veicināta uz zināšanām balstītu lēmumu pieņemšana, izdarot ilgtspējīgu risinājumu izvēli, efektīvu un uz zināšanām un Latvijas, kā arī ārvalstu pieredzi balstītu būvniecību. Izglītojot speciālistus, tiks iegūti argumenti, fakti un pieredze par CO2 izmešu samazināšanas iespējām, kas noderēs būvspeciālistu ikdienas darbā un tehnoloģisko risinājumu izvēlē.

Projekta uzdevumi

Projekta vadība un koordinācija; To veiks projekta darba grupa, kas sastāvēs no 1 projekta vadītāja, žurnāla „Būvinženieris” galvenā redaktora, LBS pārstāvja – kopā 3 personām, kas veiks projekta uzraudzību, vadību, starpposma rezultātu novērtēšanu un risku vadību. Rakstu un tēmu precizēšana; To veiks projekta Darba grupa sadarbībā ar redaktoru. Rakstu veidošana. Par sekojošām tēmām: - Nozares eksperti diskutē (4 raksti) - Energoefektīvas ēkas dienasgrāmata - zemas enerģijas paraugprojektu piemēri (4 raksti) - Ārvalstu projektu pieredze (4 raksti) - Palīdzam izvēlēties - tehnoloģiju un tehnoloģisko risinājumu izvēlē (4 raksti) Rakstu teksta un literarā korekcija. Maketēšana. Darbu pārraudzību veiks nominētais Darba grupas pārstāvis. Žurnālu iespiešana un nogādāšana lasītājiem tiks veikta nominētā Darba grupas pārstāvja uzraudzībā. Elektroniskās versijas ievietošana www.buvinzenierusavieniba.lv mājas lapā un citos portālos.Tās uzraudzību veiks projekta vadītājs. Elektroniskā versija tiks izvietota ne vēlāk kā 2 dienu laikā pēc aktuālā žurnāla izdošanas un piegādāšanas lasītājam. Rakstu ievietošana būvniecības portālā www.building.lv, veicot atsevišķu uzskaiti, lai varētu sekot līdzi projekta ietvaros veikto rakstu publikācijām un sabiedrības interesei par tām. Ar portālu www.building.lv ir ilgstoša sadarbība, Raksti tiks pārpublicētiarī www.abc.lv. www.delfi.lv, buvlaukums.lv, un nozare.lv, kur sadarbība ir ziņu līmenī.Visus rakstus, kas skar energoefektivitāti pilnā apmērā publicē Ekonomikas ministrija savā mājas lapā, kā arī inženieri savu uzņēmumu mājas lapās, piemēram,“Būvfizika” par energoauditiem un termogrāfiju, “Arche” par ventilējamām fasādēm u.c., ņemot vērā esošo sadarbību ar šīm organizācijām, kas ir ieinteresētās puses energoefektivitātes veicināšanā.

Projekta rezultāti

1. 16 publikācijas žurnālā „Būvinženieris” ar vizuālo materiālu – 4 žurnāli, kurā katra raksta apjoms – 8 - 10 000 rakstu zīmes. 2. 4 diskusijas, kuru rezultātā izstrādāti ieteikumi būvniecības uzņēmumiem, nevalstiskajām organizācijām, valsts nozares pārstāvjiem vai pašiem inženieriem. 3. 4 lasītāju anketēšanas, lai izvērtētu tēmu aktualitāti, izmaiņas lasītaju paradumos, iesistītu tos diskusijās ar žurnāla veidošanas komandu un iegūtu viņu viedokli. 4. 2 preses relīzes par projektu,izsūtītas preses relīzes projektu uzsākot un noslēdzot; 5. Žurnāla tirāža 1200 eksemplāri, kas nogādāti abonomentiem un pārdošanā; 6. Publikācijas auditorijas sasniegšana caur portālu www.buzinženierusavieniba.lv, www.building.lv, www.buvlaukums.lv, www.abc.lv – tādejādi sasniedzot auditoriju - 230 tūkstošus lielu apmeklētāju skaitu. Katra žurnāla papīra versijas sasniedz vismaz 3200 lasītāju, bet elektroniskās versijas lasītāju skaits LBS mājas lapā www.buvinzenierusavieniba.lvsasniedz 43 tūkstošus. 7. Ietekme uz CO2 izmešu samazināšanu - izglītoti un informēti 80% būvinženieru un ap 90000 citu speciālistu un individuālo māju īpašnieku, kuri savā ikdienas darbā, būvniecībā pielietos iegūtās zināšanas.

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 15.12.2016
Īstenotājs Latvijas Būvinženieru savienība
Rīga, Kr. Barona iela 99a, LV-1012
Projekta kopējās izmaksas 20 549.45 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 17 459.45 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 12 504.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.