Fonda padomes sēdes Nr. 1 - 12.02.2024 rezultāti

1. Par apakšprogrammas 21.13.00. “NOZARES VIDES PROJEKTI” 2024.gada pasākumu pieteikumiem.
Latvijas prezidentūras Baltijas jūras vides aizsardzības komisijā (Helsinku komisijā/ HELCOM) nodrošināšana, 2024.gada HELCOM Ministru sanāksmes un Helsinku konvencijas 50 gadu jubilejas konferences organizēšana un nodrošināšana
1-08/24/2024 VARAM
Piešķirt - 214 511.00 €
LIFE atbalsta vienības darbības nodrošināšana (2024)
1-08/25/2024 VARAM
Piešķirt - 75 473.00 €
Latvijas līdzdalība starptautisko saistību vides jomā izpildes nodrošināšanā
1-08/27/2024 VARAM
Piešķirt - 50 664.00 €
2024. gada dabas aizsardzības starptautiskās sanāksmes
1-08/28/2024 VARAM
Piešķirt - 34 689.00 €
Natura 2000 teritoriju datu aktualizēšana par putnu sugām, atbilstoši jaunākajai zinātniskajai informācijai
1-08/30/2024 VARAM
Konceptuāli atbalstīt - 23 400.00 €
Izvērtējuma sagatavošana tiesiskā regulējuma pilnveidošanai ūdeņu izmantošanas jomā
1-08/35/2024 VARAM
Konceptuāli atbalstīt - 41 000.00 €
Sadzīves atkritumu sastāva noteikšana
1-08/36/2024 VARAM
Konceptuāli atbalstīt - 50 000.00 €
B un C kategorijas piesārņojošo darbību sarakstu aktualizācija un vadlīniju izstrāde to piemērošanai
1-08/38/2024 VARAM
Konceptuāli atbalstīt - 60 000.00 €
Rādītāju sistēmas izveide zemes izmantošanas ilgtspējības novērtēšanai
1-08/42/2024 VARAM
Konceptuāli atbalstīt - 6 450.00 €
Pārskatītā "Gaisa piesārņojuma samazināšanas rīcības plāna 2020.-2030.gadam" projekta precizēšana un pilnveidošana
1-08/57/2024 VARAM
Konceptuāli atbalstīt - 40 000.00 €
Priekšlikumu izstrāde atlīdzības noteikšanai par kristāliskā pamatklintāja iežu un to blakusproduktu ieguvi, kā arī priekšlikumi dabas resursu nodokļa likmju noteikšanai
1-08/58/2024 VARAM
Konceptuāli atbalstīt - 15 000.00 €
Atbalsts ūdenssaimniecības attīstības projektu prikšatlases organizēšanā
1-08/54/2024 VARAM
Atlikt
Izvērtējums par otrreizēji lietojamiem izstrādājumiem
1-08/55/2024 VARAM
Atlikt
Gaisu piesārņojošo vielu emisiju novērtējums
1-08/31/2024 Valsts vides dienests
Konceptuāli atbalstīt - 24 700.00 €
Starptautiskā sadarbība profesionālai un inovatīvai vides pārvaldībai
1-08/37/2024 Valsts vides dienests
Piešķirt - 23 910.00 €
Projekta "Vēsturiski piesārņotās teritorijas Dzelzceļa ielā 10, Aizkrauklē sanācija" sagatavošana
1-08/40/2024 Valsts vides dienests
Konceptuāli atbalstīt - 133 726.00 €
Kompetenču laboratorija - 2024.gads
1-08/46/2024 Valsts vides dienests
Piešķirt - 45 000.00 €
Esi zinošs - 2024!
1-08/47/2024 Valsts vides dienests
Piešķirt - 45 000.00 €
Valsts vides dienesta klientu pieredzes izpēte
1-08/52/2024 Valsts vides dienests
Atlikt
Kompetences paaugstināšana tekstilizstrādājumu atkritumu aprites veicināšanai
1-08/53/2024 Valsts vides dienests
Atlikt
Ekspozīcijas "Dzīvība jūrās" renovācija
1-08/32/2024 Latvijas Nacionālais dabas muzejs
Piešķirt - 89 962.00 €
Digitālās transformācija ieviešana DAP - digitālo risinājumu ieviešana DDPS "Ozols" sistēmas izmantošanā
1-08/33/2024 Dabas aizsardzības pārvalde
Piešķirt - 128 314.00 €
Priekšnoteikumu radīšana Eiropas Savienības nozīmes biotopu un sugu dzīvotņu labvēlīga aizsardzības statusa atjaunošanai - zemes vienību kadastrālā uzmērīšana un mežu inventarizācija 2024
1-08/41/2024 Dabas aizsardzības pārvalde
Piešķirt - 100 000.00 €
Interaktīvas ekspozīcijas veidošana Mobilās dabas izglītības klases vajadzībām - 2. kārta
1-08/44/2024 Dabas aizsardzības pārvalde
Konceptuāli atbalstīt - 28 210.00 €
"Kas mežā brīkšķināja?" etnozooloģijas ekspozīcija Līgatnes dabas takās
1-08/45/2024 Dabas aizsardzības pārvalde
Konceptuāli atbalstīt - 25 120.00 €
DAP veiktspējas un kapacitātes stiprināšana - mācības un digitālie risinājumi
1-08/48/2024 Dabas aizsardzības pārvalde
Atlikt
Dabas aizsardzības pārvaldes darbinieku un klientu aptaujas
1-08/49/2024 Dabas aizsardzības pārvalde
Atlikt
Vides izglītības programmas pilnveidošana un paplašināšana Nacionālajā Botāniskajā dārzā 2.kārta
1-08/34/2024 Nacionālais botāniskais dārzs
Piešķirt - 74 330.00 €
Kompetenču laboratorija VPVB – 2024. gads
1-08/39/2024 Vides pārraudzības valsts birojs
Piešķirt - 37 831.00 €
Izglītojoša kampaņa brīvprātīgo vides instrumentu popularizēšanai “EMAS & ES ekomarķējums” – 2024. gads
1-08/50/2024 Vides pārraudzības valsts birojs
Piešķirt - 56 000.00 €
Mārketinga un sabiedrisko attiecību pasākumi - 2024. gads
1-08/51/2024 Vides pārraudzības valsts birojs
Atlikt
1.1 1.1. Par apropriācijas pārdali VVD pasākuma “Vēsturiski piesārņotās teritorijas Dzelzceļa ielā 10, Aizkrauklē sanācija" sagatavošana”, Reģ.Nr.1-08/40/2024, īstenošanai.
Dabas novērojumu portāla Dabasdati.lv uzturēšana un attīstība 2023-2025
1-08/127/2022 Latvijas Dabas fonds
Piešķirt - 27 569.54 €
Rīgas ZOO vides izglītības un zinātniskās darbības nodrošināšana 2024. gadā
1-08/56/2024 Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs
Piešķirt - 538 483.00 €
2. Par projekta iesniegumiem, kas iesniegti saskaņā ar nosacījumiem, lai pretendētu uz finansējuma saņemšanu no apakšprogrammas “Vides aizsardzības projekti” funkciju deleģējuma līgumu izpildei un nacionālas nozīmes vides aizsardzības projektu īstenošanai
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.