• Sākums >
  • Dabas novērojumu portāla Dabasdati.lv uzturēšana un attīstība 2023-2025

Dabas novērojumu portāla Dabasdati.lv uzturēšana un attīstība 2023-2025

Reģ Nr. 1-08/127/2022

Projekta mērķis

Uzturēt un pilnveidot portālu Dabasdati.lv, lai attīstītu sabiedrisko zinātni Latvijā un veicinātu Latvijas dabas vērtību apzināšanu un aizsardzību.

Projekta uzdevumi

1. Veikt portāla ikdienas koordinēšanas darbus (koordinēt sugu noteikšanu, komunicēt ar novērojumu ziņotājiem un brīvprātīgajiem administratoriem, izskatīt komentārus pie rakstiem un novērojumiem, sniegt atbildes, labot sugu nosaukumus, dzēst aizskarošus komentārus u.tml.). 2. Sadarbībā ar sugu ekspertiem un dabas biedrībām regulāri publicēt aktuālas dabas ziņas, rakstus, pārskatus un intervijas ar aktīvākajiem portāla lietotājiem. 3. Regulāri publicēt aktuālo informāciju un aktīvi komunicēt ar sekotājiem Dabasdati.lv kontos sociālajos tīklos Twitter, Facebook un Instagram par aktualitātēm dabā, interesantiem novērojumiem, akcijām u.c. 4. Reizi ceturksnī apkopot un sagatavot ilustratīvu pārskatu ar statistiku par portālā Dabasdati.lv ziņotajiem novērojumiem, lietotājiem un apmeklētību. 5. Veikt portālā ziņoto īpaši aizsargājamo un invazīvo sugu novērojumu kvalitātes kontroli un atjaunot Dabas aizsardzības pārvaldei (DAP) pieejamo datubāzes kopiju vismaz reizi ceturksnī vai pēc DAP pieprasījuma. 6. Nodrošināt portāla un mobilo aplikāciju nepārtrauktu un korektu darbību, sniedzot atbilstošu tehnisko atbalstu. 7. Veikt portāla pārprogrammēšanu, pārejot uz starptautiski izmantoto Ornitho platformas programmatūru, un līdz šim uzkrāto datu pārnesi. 8. Noorganizēt ikgadējas portāla lietotāju kopsapulces. 9. Uzturēt sadarbību ar EuroBirdPortal u.c. starptautiskām un nacionāla līmeņa sabiedriskās zinātnes iniciatīvām. 10. Piesaistīt jaunus lietotājus un popularizēt sabiedrisko zinātni, organizējot starptautiskās zinātnes iniciatīvas BioBlitz pasākumu Latvijā.

Projekta rezultāti

1. Operatīvi noteiktas portālā ziņotās sugas, sadarbībā ar ekspertiem sniegtas profesionālas un izglītojošas atbildes uz jautājumiem, uzturēta labvēlīga diskusiju vide. 2. Portālā Dabasdati.lv sadarbībā ar sugu ekspertiem un dabas biedrībām regulāri ievietotas aktuālas dabas ziņas (70-90 publikācijas gadā), t.sk. izvērstas publikācijas (raksti, pārskati un intervijas ar aktīvākajiem portāla lietotājiem) vismaz reizi mēnesī, kā rezultātā sabiedrībā pieaugusi interese un zināšanas par Latvijas dabas vērtībām un dabas aizsardzību un vēlme iesaistīties. 3. Dabasdati.lv kontos sociālajos tīklos Twitter, Facebook un Instagram regulāri publicēta aktuālā informācija par aktualitātēm dabā, interesantiem novērojumiem, akcijām u.c., īstenota operatīva komunikācija ar sekotājiem. 4. Reizi ceturksnī portālā publicēts informatīvi ilustratīvs pārskats ar statistiku par ceturksnī ziņotajiem novērojumiem, lietotājiem un apmeklētību. 5. Dabas aizsardzības pārvaldei pieejami dati par īpaši aizsargājamām un invazīvajām sugām integrēšanai valsts dabas datu pārvaldības sistēmā “Ozols” izmantošanai dabas aizsardzības un apsaimniekošanas plānošanā. 6. Nodrošināta nepārtraukta portāla un mobilo aplikāciju darbība, ātri novēršot radušās tehniskās problēmas. 7. Pārveidota portāla programmatūra, pievienojoties starptautiskajai Ornitho platformai. 8. Noorganizētas 3 ikgadējas portāla lietotāju kopsapulces. 9. Uzturēta sadarbība ar EuroBirdPortal (sniedzot datus un piedaloties sanāksmēs) u.c. starptautiskām un nacionāla līmeņa sabiedriskās zinātnes iniciatīvām. 10. Noorganizēts pirmais sabiedriskās zinātnes iniciatīvas Bioblitz pasākums Latvijā.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 31.12.2025
Īstenotājs Latvijas Dabas fonds
Rīga, Vīlandes iela 3 - 7, LV-1010
Projekta kopējās izmaksas 86 207.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 86 207.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 31 069.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.